Bývalý rektor Fiala bude Nečasovi radit v otázkách vědy

Brno – Premiér Petr Nečas (ODS) zřídil post hlavního vědeckého poradce předsedy vlády, tuto funkci obsadí bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Předseda vládního kabinetu to dnes oznámil v Brně, kde se zúčastnil zahajovací konference Středoevropského technologického institutu (CEITEC), jejímž tématem je představení cílů institutu a dosavadních výsledků výzkumných týmů z brněnských univerzit a vědeckých pracovišť. Na vybudování institutu získaly brněnské vysoké školy 5,2 miliardy korun z EU, celý areál bude hotový do roku 2014. Fiala se podle svých slov zaměří například na revizi metodiky hodnocení a financování výzkumu a vývoje. Konkrétní cíle zatím zveřejnit nechce.

Nečas se podle svých slov při jmenování poradce inspiroval řadou vyspělých zemí, které mají zkušenosti s vědou, výzkumem a inovacemi. Vědu a výzkum považuje Nečas za klíčovou podmínku konkurenceschopnosti státu a označil ji za jednu z priorit svého kabinetu. „Jsem rád, že se poradcem stane dlouholetý a úspěšný rektor Masarykovy univerzity,“ řekl novinářům Nečas.

Fiala se chce co nejrychleji seznámit se situací a navrhnout opatření, která by zefektivnila fungování výzkumu a vývoje. Za důležité považuje také nastolení rozumné a věcné komunikace. „Nepochybně jedním z velkých úkolů je důkladně prověřit způsob a metodiku hodnocení výzkumu a vývoje, a tím pádem také zasáhnout do financování, které je závislé na metodice hodnocení,“ uvedl Fiala.

Poradce premiéra pro vědu Petr Fiala
Zdroj: ČT24

„Úkoly hlavního vědeckého poradce spočívají především v oblasti koncepční a koordinační. Pan premiér vysloveně zmínil, že by si přál, abych v této roli plnil i úlohu jakéhosi mostu mezi akademickou výzkumnou komunitou a vládou. Také abych více zprostředkovával vztahy mezi Radou pro výzkum, vývoj a inovace a odbornou komunitou. Myslím, že těch úkolů je celá řada, protože organizace výzkumu nepatří k silným stranám naší politiky,“ uvedl k očekávaným úkolům ve Studiu ČT24 Petr Fiala. Svou funkci vnímá jako možnost nalézt koncepce rozvoje výzkumu, na nichž se shodnou klíčoví aktéři.

Premiér Petr Nečas: „(Fiala) Bude mít za úkol koordinovat veškeré vědecké a výzkumné aktivity, které souvisí s Úřadem vlády, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, být základním komunikačním článkem mezi vládou, vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace a vědeckou komunitou v ČR.“

Institut spojí bádání o živé přírodě a výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologií. Mezi sedmi výzkumnými programy jsou například nanotechnologie, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. CEITEC zaměstná asi 600 vědců, zkušenosti tam bude průběžně získávat asi 1 200 doktorandů. 

Brněnští politici i akademici věří tomu, že špičkově vybavené výzkumné centrum přiláká do Brna průmyslové podniky a podnítí vznik nových inovativních firem. Vláda podle Nečase dbá o to, aby český výzkum nezaostával za zahraniční konkurencí. „Proto výdaje na vědu, výzkum a inovace každý rok rostou,“ uvedl Nečas. V rozpočtu na příští rok je včetně příjmů z Evropské unie 39 miliard korun.