Bursíkovi experti posuzovali nové sjezdovky v Krkonoších

Praha - Expertní tým ministerstva životního prostředí vypracoval odborný posudek na 66 zvažovaných investičních projektů rozvoje sjezdového lyžování v Krkonoších. Zhruba třetinu z těchto návrhů experti nedoporučili. Po roce odborné práce zveřejnili výsledky studie, v níž hodnotili soulad projektových záměrů s ochranou životního prostředí a snažili se zakomponovat do plánů zlepšení dopravní situace v nejvyšších českých horách.

„Účelem stanoviska expertní skupiny je kompromis, umožňující určitý ekologicky únosný rozvoj turistického ruchu při zachování priority poslání národního parku,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Expertní posudek je pouze doporučením pro dotčené správní orgány, ale sám Hřebačka již potvrdil, že správa parku se těmito doporučeními bude řídit při povolování projektů. Stejně tak se za dodržování závěrů posudku postavilo i ministerstvo životního prostředí jako nadřízený orgán KRNAPu.

„Nejsou to Alpy,“ komentoval situaci Krkonoš jeden z hodnotících přírodovědců Josef Fanta. Za problém podfinancovaných krkonošských obcí nepovažuje nedostatek prostoru k rozvoji, ale například to, že podnikatelé odvádějí daně ze zisku z Krkonoš v Praze, kde sídlí.

Při souhrnném hodnocení, které se ministerstvo chystá zveřejnit na svém webu, posuzovali autoři soulad záměrů s přírodními a krajinnými podmínkami, zvažovali klimatické změny, kvůli nimž na horách ubývá sněhu, k dispozici měli také údaje o počtech ubytovacích kapacit v Krkonoších a podobně. Hodnocení má dát směr rozvoji sjezdového lyžování v národním parku na příštích 20 let.

Lanovka na Medvědín by měla vést do půlky kopce

Například projekt lanové dráhy na Medvědín experti doporučili vést jinou trasou, aby se lanovka a sjezdovka vyhnuly vzácným bukovým porostům, a ukončit v půlce hory. Lanovka je součástí obřího projektu firmy Skiareál Špindlerův Mlýn, který chce nákladem 850 milionů korun lanovkami propojit lyžařské areály Medvědín a Svatý Petr. Starosta Špindlerova Mlýna Bohumír Zeman se ohradil proti řešení lanové dráhy do poloviny kopce. Vyslovil naději, že odborná komise i zástupci obce najdou shodu třeba v nějakém jiném řešení.