Bursík prezentoval zprávu o životním prostředí v Česku

Praha – V České republice se v 90. letech výrazně zlepšilo životní prostředí. Celá řada průmyslových podniků zanikla, uhelné elektrárny byly modernizovány a odsířeny, proběhla rozsáhlá plynofikace. Podle ministra životního prostředí Martina Bursíka tím ale vše skončilo. Plyn podražil a lidé se začínají vracet k pevným palivům.

Varující studie OSN o stavu planety odráží trend, který v posledních letech zasáhl i Česko. Nárust emisí jemného poletavého prachu zhoršil kvalitu ovzduší a stav životního prostředí v české kotlině se celkově zhoršil. Nové možnosti nabízí alternativní zdoje energie a dotační programy z EU.

„Technologický vývoj nám utekl, nyní musíme maximálně využít operační program Životní prostředí, což je druhý největší program v České republice,“ dodal Martin Bursík. Z prostředků Evropské unie bude dotována např. výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, využití bioodpadů nebo rekultivace starých skládek. Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Vláda navíc chystá řadu nových opatření a zákonů. Nyní připravuje novelu zákona o odpadech.

O většině problémů, které ohrožují životní prostředí v Česku, se ví už delší dobu. Zřejmé je to hlavně u automobilové dopravy. Koncentrace výfukových plynů v řadě našich měst běžně překračuje hygienické normy. Chybí ale účinná opatření. „Musíme nabídnout lepší a pohodlnější veřejnou dopravu, aby řidiči měli alternativu k jízdě autem. Stejné je to s cyklostezkami. Musíme motivovat výrobce, aby na trh dodávali auta s nižší spotřebou,“ uvedl programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký. Pro část společnosti je ale automobil stále jistým znakem prestiže.

Úplným řešením nejsou ani biopaliva. „Nemáme dost zemědělské půdy na to, abychom vypěstovali dostatek potravin a zároveň energetických plodin pro zajištění veškeré automobilové dopravy. Biopaliva musí být až posledním krokem v řetězci,“ potvrdil Vojtěch Kotecký. Podle novináře Ivana Breziny navíc tato paliva ve skutečnosti často poškozují přírodu víc než klasický benzín. V současné době je to patrné především u produktů na bázi řepkového oleje.

V řadě severských měst pomohlo ke zlepšení situace v centrech měst zavedení mýta. „Je to systém, který funguje,“ myslí si ekolog a senátor za ODS Bedřich Moldan a dodal, že například ve Švédsku nyní zažívají boom tepelná čerpadla s návratností řádově deset let.

Stát bude v příštích letech na ekologické projekty utrácet miliardy korun z evropských fondů. Odborníci se shodují, že by mohl poskytovat granty na alternativní možnosti vytápění, aby lidé nepřecházeli zpět k uhlí.

Vydáno pod