Brožová: Snahy o mé odstranění z funkce stále pokračují

Praha - Počet nedokončených případů u Nejvyššího soudu (NS) stále narůstá. Příčinou je podle jeho předsedkyně Ivy Brožové nedostatek soudců. Od roku 2007 přitom podle svých slov usiluje u ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila o jejich navýšení, ale stále bezvýsledně, což vnímá jako pokračování snah o její odstranění z čela Nejvyššího soudu. Ministerstvo však její tvrzení rozhodně odmítlo.

Brožová tvrdí, že o navýšení počtu soudců s úřadem již několikrát jednala. Požaduje zvýšení tabulkového počtu soudců NS z 62 na 65. Ministr Jiří Pospíšil (ODS) to prý přislíbil, dosud se tak ovšem podle Brožové nestalo. Soud potřebuje posílit, zejména civilní úsek soudu je podle Brožové přetížen.

„Jen v letošním roce jsem tento svůj požadavek připomínala jak 15. února, tak 4. března, a to bezvýsledně. Přiznávám, že tento postoj vnímám jako pokračování snah odstranit mě z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu,“ řekla dnes Brožová. Skutečností také zůstává, že jsem již v roce 2004 docílila dohody o posílení Nejvyššího soudu počtem 65 soudců, což bylo v době, kdy Nejvyšší soud zpracovával zhruba o čtvrtinu nižší počet případů, což představuje zhruba 1400 věcí, dodala.

Nejvyšší soud se potýká s nevyřizováním a prodlužováním délky řízení především na občanskoprávním a obchodním úseku. „Jen za loňský rok zůstalo nevyřízeno 20 procent napadených případů. Kapacity soudců v těchto úsecích jsou již vyčerpané,“ dodala Brožová.

Každý, kdo chce být soudcem NS, se jím stát nemusí. „Začínáme s nimi nejprve v podobě stáží. Když se projeví jejich kvality rozhodování v rámci NS a schopnost čelit i kvantitě požadavků, tak teprve usilujeme o jejich trvalé přeložení k NS,“ upřesnila Brožová. Stážisty soud vybrané má, chybí mu ale potřebná pracovní místa. Pokud by je ministr nyní schválil, mohli by noví soudci podle Brožové nastoupit do konce příštího roku.     

K Nejvyššímu soudu přišlo za loňský rok 9 062 napadených případů. Trestní kolegium jich prošetřovalo 2 108, civilní 6 954.    

Vydáno pod