Během Světového meteorologického dne bude hydrometeorologický ústav otevřený pro veřejnost

Praha - Světový meteorologický den byl stanoven na 23. března, neboť tento den vstoupila v platnost Dohoda o Světové meteorologické organizaci. Podepsána byla v roce 1947. Každý rok je spojen s jedním tématem, tím letošním je „Pozorování naší planety pro lepší budoucnost“. V České republice při této příležitosti pořádá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tradičně den otevřených dveří v prostorách téměř všech svých poboček.

Vzhledem k velikonočním svátkům připadá ale až na sobotu 29. března. „Koná se na pracovištích našeho ústavu v Praze-Libuši, Praze-Komořanech a na jednotlivých předpovědních pracovištích, která jsou dislokována v bývalých krajských městech. Zájemci mohou také navštívit kteroukoli profesionální synoptickou stanici s výjimkou letiště a Klementina,“ vypočítává František Šopko z ČHMÚ.

Světová meteorologická organizace (SMO) patří mezi výkonný orgán OSN. V současnosti má 187 členů, Česká republika, respektive tehdejší Československo, se jako sedmnáctý stát v pořadí připojilo už v roce 1947. Mezi hlavní úkoly SMO patří podpora při výstavbě meteorologických center, systémů pro rychlou výměnu a zabezpečování jednotné publicity meteorologických dat a informací.

Vydáno pod