Banky pomohou vypátrat šiřitele dětské pornografie

Praha - Jedním z nových nástrojů v boji proti šíření dětské pornografie zřejmě bude úzká spolupráce policie a finančních ústavů, které by si mohly vyměňovat informace o pravidelných platbách za dětskou pornografii. O konkrétní podobě projektu jednali na mezinárodní konferenci Bezpečnější internet pro děti v Praze ministři států EU, odborníci i zástupci soukromého sektoru.

„Je potřeba si uvědomit, že internet alespoň v zemích EU láká zhruba tři čtvrtiny všech dětí do 17 let. Je úžasný v objemu informací, které má, ale zároveň je strašně nebezpečný. Touto konferencí se snažíme realizovat jednu z našich priorit, a to je mezinárodně právní ochrana dětí,“ řekl o konferenci ministr vnitra Ivan Langer.

Konference se účastní jak ministři a vysocí úředníci evropské sedmadvacítky, ale i lidé z byznysu, zástupci policie, významných internetových serverů i výrobci softwaru. Podle Langera je takovéto složení průlomové, neboť pouze zástupci všech článků celého řetězce mohou dosáhnout uceleného a hlavně funkčního řešení.

Monitoring plateb za pornografii přes internet je podle Langera iniciativa soukromého sektoru. Firmy raději nabídnou samoregulačně pro ně přijatelné řešení, například pomoci odhalit pedofily, a stát, respektive EU, jim za to nebude nařizovat tato opatření „natvrdo“ zákonem.

K hlášení nelegálních obsahů internetu, například dětské pornografie, slouží internetové horké linky. „V České republice taková horká linka je. Za jeden rok registruje přes tisíc podnětů a přes 500 z nich bylo předáno policii, víc než 300 bylo dáno partnerům v zahraničí,“ uvedl dále Langer.

Kyberšikana nechává digitální stopu

Nové technologie znamenají i další rizika. Teenager vybavený mobilem či přístupem k internetu se může snadno stát útočníkem ale i obětí tzv. kyberšikany. „Je to používání nových technologií k něčemu, co děti vždycky dělaly. Šikana tady byla vždy, ale teď má spousta dětí přístup k internetu a ještě víc jich má mobilní telefon,“ říká Richard Swetenham, expert Evropské komise pro problematiku bezpečného internetu.

Dnešní děti a mládež jsou navíc v používání moderních technologií mnohem zběhlejší, než jejich rodiče a učitelé, kteří často netuší, co vlastně jejich potomek u počítače dělá. „Není vůbec obtížné natočit svého spolužáka v nějaké choulostivé situaci, ten obrázek vzít a dát na internet,“ vysvětluje Pavel Vichtera ze Safer Internet Institute.

„Zpráva, kterou musíme předat, je, že ti, kteří zneužívají internet k šikaně, za sebou nechávají digitální stopu, která může sloužit jako důkaz proti nim,“ uvedla psycholožka Rachel O'Connell.