Audit ve školství by mohl odhalit příčiny nerovné příležitosti žen a mužů

Praha - "Čím vyšší pozice, tím méně žen," domnívá se ministryně Džamila Stehlíková a vyslovuje tak souhlas se závěry zprávy nevládních organizací o rovných příležitostech žen a mužů v České republice. Ta tvrdí, že ženy a muži si ve všech profesích nejsou rovni v možnostech kariérního postupu ani platech. Pro vládu ovšem tato problematika podle zprávy zůstává okrajovým tématem. Stehlíková ji ale považuje za jednu z vládních priorit. Chystá se například audit ve školství, který má odhalit, proč je tak málo žen ředitelkou.

„Za důležitý považuji poukaz na to, že máme velmi nízké zastoupení žen ve špičkových politických funkcích a hospodářském životě,“ uvedla ministryně. „Je velmi důležité posílit rodiny s dětmi, aby dítě nebylo překážkou v profesní kariéře ženy,“ nabídla jednu z možných cest k řešení současné situace. Nízký podíl mužů v péči o rodinu považuje vedle nedostatku žen ve vyšších pozicích a nerovnosti platů za nejpalčivější problém.

Audit ve školách má zjistit, proč je tak málo žen ředitelkou

Příčiny nerovného uplatnění v profesním životě chce zjistit také ministerstvo školství. Chystaný audit by se měl zaměřit na to, proč se muži stávají řediteli škol, přestože v pedagogickém sboru převládají ženy. Zaměřit by se měl i na rozdíly v platech učitelů a učitelek a také na to, zda se k žákům a žákyním přistupuje rovnocenně. „Audity přísluší do všech resortů, nejen do resortu školství,“ domnívá se Džamila Stehlíková.

Ženy a muži v číslech

  • V ČR je v současnosti zaměstnáno 57 % žen a 75 % mužů
  • Ženy mají o čtvrtinu nižší průměrnou mzdu než muži
  • Důchodkyně mají v průměru o téměř 2000 nižší penzi než důchodci


Antidiskriminační zákon by mohl rovnosti pomoci

Autoři zprávy se domnívají, že pomoci by mohl i antidiskriminační zákon a žádají jeho rychlé přijetí. „Je důležitý pro postavení obětí diskriminace v české společnosti. Problém je dnes vymahatelnost právních opatření pro diskriminované osoby. Je těžké najít kvalifikované advokáty a dosáhnout, aby byl případ před soudem vnímán jako diskriminační,“ vysvětluje socioložka z organizace Gender Studies Linda Sokačová. Normu, která prošla oběma komorami parlamentu, ale vetoval prezident. K projednání do sněmovny by se měla vrátit pravděpodobně na podzim.

Vydáno pod