Audit: Nečasovo ministerstvo vážně chybovalo při čerpání evropských peněz

Praha - Ministerstvo práce mělo v letech 2004 až 2007 vážné nedostatky při přidělování peněz z Evropského sociálního fondu. Týkaly se řízení projektů, jejich kontrol i sledování účinnosti pomoci. Při kontrole čerpání peněz přes program rozvoje lidských zdrojů odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) pochybení za celkem 646 milionů korun, což je objem téměř poloviny kontrolovaných zakázek. Ministerstvo nicméně s řadou výtek nesouhlasí a chce je dát prošetřit finančnímu a antimonopolnímu úřadu.

„Nedostatky spočívají především v proplácení výdajů, u nichž nebyly respektovány požadavky vyplývající z evropské i národní legislativy. Celková hodnota zjištěných nedostatků představuje přibližně 48 procent kontrolovaného objemu peněz,“ uvedl prezident NKÚ František Dohnal. Úřad kontroloval tok asi 1,34 miliardy korun. Někteří příjemci prý nedodržovali pravidla zadávání veřejných zakázek, používání výdajů a publicity.

Dlouhodobým problémem je rychlost čerpání

Podle kontrolorů se program potýkal s nízkým čerpáním peněz hlavně kvůli zdlouhavému vyřizování, nedostatku úředníků v prvních letech i malým zkušenostem pracovníků a žadatelů o podporu. „Částka čerpání dosáhla ke konci roku 2007 - tedy rok před ukončením programu - pouze 41 procent z vyčleněného finančního objemu,“ uvádí zpráva kontrolorů. Podle ní byla základním problémem schopnost přidělené peníze využít.

Ministerstvo v době, kdy v jeho čele stál sociální demokrat Zdeněk Škromach, čelilo kritice za špatnou přípravu a pomalý rozjezd čerpání peněz. Škromach už dřív řekl, že zpoždění nečinilo měsíce, ale pár týdnů. ČR podle něj postupovala podle unijních pravidel. „Musíme se vyrovnat s dědictvím špatně nastaveného systému, takže tam, kde docházelo k chybám, zjednáváme postupně nápravu,“ uvedl Sezemský. Podle ministra Petra Nečase kvůli zpoždění peníze získaly i sporné projekty.

Ministerstvo chce výtky prověřit

„S celou řadou zjištění se neztotožňujeme a k některým máme zásadní připomínky,“ uvedl Sezemský. Ministerstvo se v nich podle něj opírá o návod Evropské komise i o její stanovisko, které prý jeho postup podporuje. Nesrovnalosti chce Nečasův úřad nahlásit finančnímu úřadu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Jednat chce i s resortem financí.

Vydáno pod