Asistentku u porodu doma musí zajistit nemocnice, rozhodl soud

Praha - Nemocnice má podle průlomového verdiktu Městského soudu v Praze z minulého týdne zajistit porodní asistentku ženám i u porodu doma. Soud odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož mají ženy právo na volbu místa porodu a stát má povinnost jim k tomu zajistit podmínky. Ministerstvo zdravotnictví a gynekologická společnost ani po tomto verdiktu ale plánované porody doma nepodporují, argumentují bezpečím pro rodičku i novorozené dítě.

Právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota uvedla, že na soud se obrátila žena, která chtěla porodit své třetí dítě doma. Byla zdravá, všechna vyšetření měla v pořádku. Nemohla sehnat porodní asistentku, proto požádala Fakultní nemocnici Motol, aby jí poskytla nemocniční porodní asistentku. Nemocnice to odmítla s tím, že v souladu s platnými standardy poskytují zdravotníci péči pouze hospitalizovaným pacientům.

V Česku je většina porodních asistentek zaměstnána na porodních klinikách, jejich profesní organizace porody doma nepodporuje. Skupina asistentek, která prosazuje porody doma, se snaží dosáhnout toho, aby vedení domácího porodu stát uznal a zdravotní pojišťovny jim za to platily. Teď si ženy porodní asistentku pro domácí porod platí samy.

Prezident České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák: "Pokud soud rozhodl, že se má poskytovat a plánovat poskytování péče non lege artis, je to jeho rozhodnutí a nic s tím asi neuděláme. Ale že by to změnilo naše zásadně negativní stanovisko k domácím porodům, to se nedá předpokládat."

Legislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek: „Protože jde o individuální rozhodnutí soudu v jednom konkrétním případě, asi ještě nepravomocné, chceme, aby výstupem pracovní skupiny porodníků a porodních asistentek, kterou už dříve ministerstvo ustavilo, byl návrh nepodkročitelných limitů na vybavení při porodu doma.“

Vedoucí odboru komunikace FN v Motole Pavlína Danková: „Tady dochází k velkému konfliktu v legislativě. My nemůžeme poskytovat péči mimo zdravotnické zařízení. Jsou to zaměstnanci nemocnice a nemají nic takového jako práci v terénu ve smlouvách. My jim to nemůžeme nařídit.“

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv: „Že by péči měly poskytovat nemocniční porodní asistentky, není nic neobvyklého. Ve Velké Británii to tak funguje, porodní asistentky jsou povinné jít i k porodu doma.“

Žena, která se chtěla domoci péče nemocniční asistentky, podala za pomoci Ligy lidských práv soudu návrh na vydání předběžného opatření. Podle soudkyně je její návrh sice legitimní, ale zamítla jej z důvodu pozdního dodání, uvedla Candigliota.

„Vzhledem k neexistenci porodních asistentek bylo také na místě obrátit se s žádostí o zajištění péče během porodu na nemocnici ve spádové oblasti,“ uvádí se v odůvodnění. Candigliota považuje rozhodnutí soudu za pozitivní, protože ženám zajišťuje nárok na péči u porodu doma, pokud ho uplatní včas. „Na druhou stranu je absurdní, že péči u domácích porodů budou muset zajišťovat nemocniční porodní asistentky, které s tím nemají zkušenosti a tuto péči poskytovat nechtějí, zatímco samostatné porodní asistentky, které tuto práci dělat chtějí a umějí, ji vykonávat nesmějí,“ komentovala rozhodnutí soudu Candigliota.