Angličtina ve školách? Téměř bez rodilých mluvčích

Praha - Ze školních sboroven téměř vymizeli rodilí mluvčí, jazyky často učí nekvalifikovaní kantoři. Každý pátý učitel angličtiny nemá potřebnou kvalifikaci. S těmito závěry přišla Česká školní inspekce ve své výroční zprávě. Školy tuto situaci potvrzují. Zdůvodňují ji nedostatkem financí i absencí potřebného vzdělání u zájemců. Angličtinu dnes na základních a středních školách učí jen kolem dvou procent rodilých mluvčích. Inspekce se v minulém školním roce zaměřila hlavně na výuku angličtiny, kterou si drtivá většina dětí volí jako první cizí jazyk.

„Ve srovnání s 90. lety minulého století téměř zmizeli ze škol rodilí mluvčí,“ uvádí zpráva. Přítomnost cizího učitele prý přitom zvyšuje motivaci žáků i pedagogů ke studiu jazyků, navíc to napomáhá multikulturní výchově.

Libor Vacek, náměstek ústřední školní inspektorky, ve Studiu ČT24:

„Ve školách, které v minulém školním roce navštívili naši inspektoři, našli pouze dvě procenta učitelů, kteří jsou rodilými mluvčími… Tady je zajímavé říci, že ještě před třemi lety jich bylo sedm procent, to znamená, že během dvou nebo tří let byl pokles velmi prudký a rodilí mluvčí ve školách se dostali na hranici bezvýznamnosti.“

Kromě chybějících mluvčích komplikuje výuku cizích jazyků i to, že například angličtina je sice od letošního školního roku povinná už od třetí třídy, učitelé na prvním stupni na to ale většinou nemají vzdělání. „Zhruba pětina vyučujících angličtiny na základních školách nemá potřebnou kvalifikaci. A to je stav, který trvá několik posledních let,“ podotknul mluvčí České školní inspekce Libor Vacek.

„V současnosti vyučují cizí jazyky nejen neaprobovaní, ale dokonce i nekvalifikovaní (učitelé) bez vysoké školy,“ konstatovali inspektoři. Na základních školách pracuje čtvrtina nekvalifikovaných angličtinářů. Na středních školách je jich pak dokonce více než třetina, z toho 17 procent nemá ani vysokoškolské vzdělání. Nejlépe vyšla z hodnocení gymnázia, kde má potřebné vzdělání 96 procent vyučujících. Pedagogové z gymnázií se také nejčastěji zapojují do dalšího vzdělávání.

Jazyky prorazily ve školkách

Cizí jazyky se naopak však čím dál víc vyučují už od mateřských škol, jazykovou výuku nabízí více než polovina z nich. Odborníci přitom upozorňují, že začít s cizími jazyky je nejvhodnější právě už v předškolním věku. Ve školkách, které inspektoři navštívili, chodila z celkového počtu 5 257 dětí na angličtinu pětina. V malých školkách se do výuky zapojilo dokonce přes 46 procent dětí. Výuku ve školkách většinou zajišťovali externisté, ti ale zase často nemají kvalifikaci pro vzdělávání malých dětí. Jen čtvrtina se jí navíc věnuje systematicky.