Absurdita roku aneb byrokratický šiml

Praha - Podnikatelé a živnostníci udělili v Praze cenu za největší komplikace spojené s podnikáním. Titul Absurdita roku získal "Výstavní stánek" neboli povinnost podnikatele nahlásit živnostenskému úřadu, že odjíždí na výstavu nebo se z ní vrací. "Absurdita roku" je doprovodnou akcí soutěží Firma roku a Živnostník roku.

Vítězné nařízení je absurdní právě v tom, že živnostenský úřad bere výstavní stánek jako dočasnou provozovnu a když chce podnikatel jet na výstavu, musí tři dny dopředu nahlásit její zřízení a po návratu zase její zrušení.

Cílem této akce je upozornit na podobná nesmyslná nařízení, která podnikatele zbytečně zatěžují. Živnostníci spočítali, že aby mohli podnikat, musí splnit 2 166 administrativních povinností, a to ročně stojí 166 miliard korun. Vyhlášení se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který je letošním držitelem ceny pro antibyrokratickou osobnost a čin, mimo jiné chce do roku 2010 snížit byrokratickou zátěž podnikatelů o čtvrtinu.