4 miliardy do budov a center, 2 na erudici personálu

Praha - Reforma psychiatrické péče má vzejít z konsenzu odborníků a dotčených společností, uvedl dnes Jan Bodnár z ministerstva zdravotnictví. Česká republika by podle něj do roku 2020 měla z fondů EU získat 6 miliard korun na reformu psychiatrické péče. Čtyři miliardy mají putovat na modernizaci psychiatrických léčeben, nemocnic s psychiatrickou péčí a na budování komunitních center. Zhruba dvě miliardy pak půjdou na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která má pomoci zbavit klienty psychiatrické péče stigmatu.

Ve všeobecných nemocnicích chce ministerstvo podle něj podpořit oddělení akutní psychiatrické péče, tato péče má posílit i v nynějších psychiatrických léčebnách, které do konce roku změní název na psychiatrické nemocnice. Pokud někde zůstanou dál léčebny, měla by zde být hlavně detenční a dlouhodobá péče, uvedl ředitel.

Česká psychiatrická společnost podporuje podle svého předsedy Jiřího Rabocha regionální zaměření péče. „V každé komunitě nebo správním celku by měly být dostupné služby, které naši pacienti potřebují,“ řekl. Jan Tuček za Asociaci krajů doplnil, že při asociaci vznikla pracovní skupina k podobě psychiatrické péče v regionech.

Ministerstvo mluví o takzvaných centrech duševního zdraví, podle doporučení odborné společnosti má být jedno na asi 100 tisíc obyvatel. Nyní se definuje spektrum služeb, v podstatě by v každém kraji měla být dostupná pro pacienty veškerá péče. Psychiatr by měl být dostupný do 60 minut, ministerská vyhláška uvádí 120 minut, což je ale podle psychiatrů „příliš dlouhé“.

Psychiatrie
Zdroj: ČT24

Podle doporučení odborné společnosti by měl systém zahrnout péči praktického lékaře, psychiatrickou ambulanci a komunitní sestru. Pokračovat by měl krizovými centry pro pacienty snadno dostupnými. Navazovat by měla akutní nemocniční péče, kterou by měly poskytovat vybrané nemocnice a dosavadní léčebny. Léčebny by měly dál mít i dlouhodobá lůžka pro pacienty, kteří nejsou schopni života mimo instituci. „Tomuto projektu se někdy předhazuje, že se jedná o rušení psychiatrických léčeben. To není vůbec jeho jádro. Jádrem je vytvořit systém služeb, které budou dostupné pacientům regionálně,“ shrnul Raboch.

Zbavit psychiatrii stagmatu

„V tuto chvíli jsme se rozhodli vzhledem ke stigmatizaci oblasti psychiatrické péče rovněž pracovat s úsilím odstigmatizovat tuto oblast. Proces reformy je a musí být procesem konsensuálním,“ prohlásil Jan Bodnár. Podle ministerstva by součástí transformačního procesu měly být všichni klíčoví zástupci sféry psychiatrie. Proto ministerstvo oslovilo odborníky a řadu společností, od nichž očekávají spoluúčast na tvorbě strategie reformy.

Ředitel odboru evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Bodnár: „Nový systém péče by měl být více orientován na člověka, aby pacient léčený s psychiatrickou diagnózou byl léčen v humánním prostředí, které jej nestigmatizuje a zohledňuje jeho potřeby nejen z hlediska sociálního, ale i zdravotního.“

Profesor Raboch podporu ze strany ministerstva ocenil, reformní úsilí vítá. „Jsme velmi rádi, že náš obor, který je dlouhodobě podfinancovaný, získal podporu v současném ministerstvu zdravotnictví… My si myslíme, že změny, které by se zdde měly přihodit, by rozhodně neměly mít ideologický podtext, ale mělo by se najít konsensuální, pragmatické řešení. Nemělo by se jednat o revoluci, ale o proces dlouhodobější, evoluční,“ zdůraznil profesor Raboch.

Psychiatrie v ČR je dlouhodobě podfinancována, za dvě desítky let se nedočkala reformy - ani v organizaci, ani ve financování. Nyní na ni jde 3,5 procenta peněz zdravotnictví, průměr EU je osm procent.

Rozhovor s Martinem Hollým (zdroj: ČT24)