Zlínské muzeum připomene svátek patronů ševců a koželuhů

Zlín - Tradiční ševcovskou pouť chystá v předvečer svátku ševců, koželuhů a rukavičkářů zlínské obuvnické muzeum. Děti i dospělí se ve středu mohou těšit například na ukázky výroby kolíčkové obuvi, výstavu panenek v historických kostýmech, jarmark i kouzelníka Mavericka v podání Michala Kovaříka, uvedla vedoucí obuvnického muzea Miroslava Štýbrová.

Pouť má v muzeu již dlouholetou tradici, letos se uskuteční pojedenácté. Předchozí ročníky se konaly vždy v neděli před 25. říjnem. „Loni přišlo málo lidí, proto jsme zvolili středu. Ve čtvrtek jsou totiž prázdniny, tak doufáme, že sem přijde více dětí,“ uvedla Štýbrová.

Podle liturgického kalendáře mají patroni ševcovského řemesla svatý Kryšpín a Kryšpinián svátek 25. října. Bratři žili ve druhé polovině 3. století, za svou víru v Krista byli kolem roku 287 umučeni. Církev je nikdy oficiálně za svaté neprohlásila, za patrony ševců ale byli uznáváni po celá staletí. Svědčí o tom celá řada artefaktů dochovaných v chrámech po celé Evropě. Například v Praze jim byl v roce 1714 zasvěcen boční oltář v Týnském chrámu. Na jejich počest se od 17. století konaly pouliční taškařice a pouti.

Sbírka obuvnického muzea patří k nejstarším svého druhu v Evropě. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik, nejstarší originály pocházejí z konce 16. století.

Obuvnický průmysl, který se díky Baťovým závodům a pozdějšímu Svitu stal pro Zlínsko jedním z klíčových oborů, přežil v regionu jen ve výrazně zredukované podobě. Ještě v roce 1990 se na území současné České republiky vyrobilo asi 70 milionů párů obuvi, z toho více než 50 milionů ve Zlíně. Nyní v areálu Baťových závodů a pozdějšího Svitu působí dvě větší obuvnické firmy, které produkuji řádově stovky tisíc párů.