Zlaté oči v Národním památníku odposlechu

V pátek byla v lomu Střelnice u Lipnice nad Sázavou odhalena třetí část triptychu Národního památníku odposlechu. Autorem je brodský výtvarník Radomír Dvořák. Nad lomem nakonec vznikly oči zasazené do trojúhelníku. Jedna zornice je přitom pohyblivá. Interpretace díla může být podle jeho tvůrce různá.