Zemřel zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel

Hynčice (Novojičínsko) - Přírodovědec, biolog, augustiniánský kněz a od roku 1868 opat kláštera ve Starém Brně, tím vším byl Johann Gregor Mendel, který zemřel 6. ledna 1884. Proslavil se ale především jako zakladatel nauky o dědičnosti. Pokusy s křížením rostlin, především hrachu, prováděl od roku 1858 po deset let v tichu klášterních zdí.

Své poznatky publikoval v roce 1865 v časopise Brněnského přírodovědeckého spolku, ovšem bez sebemenšího ohlasu. Teprve kolem roku 1900 dospěli nezávisle na sobě k témuž výsledku tři renomovaní badatelé, de Vries, Correns a Tschermak, a uznali Mendelovo prvenství. Jeho zákony, známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, se staly základem moderní genetiky a uplatnily se nejen ve šlechtitelství, ale v řadě dalších vědních oborů, zejména v medicíně. Mendel se kromě jiného věnoval i křížení včel a meteorologii.

Slavný badatel se narodil v rodině nepříliš zámožného německého rolníka v moravských Hynčicích 22. července 1822. Ve dvaceti letech vstoupil na přání matky do semináře a přijal řeholní jméno Gregor. Většinu života prožil na Moravě, ale hlásil se k německé národnosti a jeho rodnou řečí byla němčina.