Zemřel architekt Adolf Loos, průkopník evropského funkcionalismu

Kalksburg - Životní styl dvacátých a třicátých let je charakterizován přechodem z uměleckého přepychu ke strohé a vkusné formě. Nákladné stavby se již nevyznačují bohatostí a ladnými křivkami, nýbrž účelností a jednoduchým prostorem. Nejvýznamnějším směrem v architektuře se stává funkcionalismus, který získává pevnou tradici také v Čechách až do 70. let dvacátého století. Dne 10. prosince 1870 se v Brně rodí budoucí průkopník českého funkcionalismu Adolf Loos. Projektant s evropským renomé, jehož stavby mají pevné místo v učebnicích architektury, měl vztah ke stavitelství už od útlých let. Vyrůstal v rodině brněnského sochaře a kameníka. Po studiích na průmyslové škole v Liberci se usadil se svými spolupracovníky ve Vídni, kde začal projektovat soukromé i veřejné stavby. Právě Loosovy projekty patří k nejobdivovanějším památkám rakouské metropole.

Loos se po svém příchodu do Vídně v roce 1896 velmi záhy spřátelil s uměleckým kruhem vídeňské moderny. Začal projektovat obytné vily nejvýznamnějších Vídeňanů počátku 20. století. Jeho rukopis nesou bary, luxusní obchody i kavárny, včetně slavného Café museum.

Na rodnou vlast však nezanevřel a věnoval jí unikátní stavbu, jenž se díky jedinečnému architektonickému řešení stala Národní kulturní památkou a obdivovaným objektem několika generací odborníků. V roce 1928 až 1930 nechal bohatému pražskému podnikateli Františku Müllerovi vystavět v pražských Střešovicích vilu podle svého návrhu včetně interiéru. Podivně vyhlížející hranolovitá vila po složité rekonstrukci v 90. letech opět představila Loosův cit i genialitu. Prohlásil o ní, že jde o jeho nejhezčí stavbu.

Adolf Loos byl svým způsobem přesvědčený pragmatik. Přílišnou ornamentálnost označoval za zbytečnou a nahrazoval ji účelností. Architektura podle něj nepatří mezi umění, což ale neznamená, že nemá splňovat estetické ideály. I přes svérázné názory měl v soudobých uměleckých kruzích výrazný respekt a přátelil se s mnoha evropskými umělci. Jeden z vrcholných průkopníku funkcionalismu dokonal svůj bohatý život v Kalksburgu nedaleko Vídně 23. srpna 1933.