Záměna oceli za jiný typ na mostě přes D47 není podle policie trestný čin

Praha – Ředitelství silnic a dálnic utrpělo ve sporu se stavební firmou Eurovia další prohru, policie totiž rozhodla, že se svévolnou záměnou oceli za jiný typ na dálničním mostě na D47 nestal trestný čin. Podle ŘSD ale policie nesprávně vyhodnotila škodu, když pouze srovnala nákupní ceny běžné oceli a použité patinující oceli. Podle ŘSD však bude kvůli jinému typu oceli platit více za údržbu. Proto podalo proti policejnímu rozhodnutí stížnost ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.

Kvůli záměně jednotlivých druhů oceli zaplatí ŘSD za údržbu mostní konstrukce více, než kdyby byl postavený z klasické oceli opatřené nátěrem proti rzi, kterou ŘSD požadovalo, uvedla ve stížnosti ředitelka Úseku kontroly kvality staveb na ŘSD Miloslava Pošvářová. 

Zároveň si ŘSD stejně jako v předchozím případě stěžuje, že policejní orgány vycházely pouze z informací od zaměstnanců stavební firmy Eurovia a správce stavby, zatímco lidé z ředitelství silnic nebyli téměř vyslechnuti. Podle ŘSD se totiž vyslechnuté osoby ze stavební firmy od dozoru mohly na činnosti, kterou ŘSD považuje za trestnou, vzájemně domluvit.   

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě vypukl v roce 2011, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle ŘSD zhotovitel, společnost Eurovia, nedodržel domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Firma Eurovia to odmítá. Nejnověji měly kontrolní vrty, které nechalo ŘSD provést, odhalit skutečnost, že na části dálnice D47 chybí pod asfaltovým povrchem mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrť, které jsou nezbytné pro stabilitu celé stavby.