Zámeček Pohansko bude mít novou fasádu. Opravu ale potřebuje i střecha

Pohansko (Břeclavsko) - Empírový lovecký zámeček prochází rozsáhlou rekonstrukcí fasády a omítek. Ty sice byly opraveny v roce 1998, protože ale stavebníci použili špatné technologie a stavební dozor nefungoval tak, jak by měl, začaly fasády zavlhat. Proto je nutné je teď znovu opravit. Aby se neopakovaly problémy z předchozí rekonstrukce, schází se dnes zástupci investora se stavební firmou na kontrolním dni. Mají zjistit, zda stavebníci postupují při rekonstrukci správně. Opravit by ale potřebovala i střecha. Projekt totiž nepočítá s její opravou. Právě střecha je přitom podle Aleny Káňové z městského muzea v Břeclavi v havarijním stavu.

Rozsáhlá rekonstrukce zahrnuje opravu konstrukce terasy arkádových křídel, výměnu střešních vpustí, deštových svodů, opravu atik a novou fasádu. Investice vyjde na 9 milionů korun.

„Na mnoha místech bylo nutné zavlhlou fasádu zcela otlouct. Práce měly být hotovy do dubna, tedy do začátku letošní sezony. Jsou ale rozsáhlé, a dokončeny budou proto až na přelomu jara a léta,“ říká ředitelka břeclavského muzea Alena Káňová. V souvislosti se současnou opravou se jedná i o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu.

Rekonstrukce zámku Pohansko se komplikuje, starou střechou zatéká (zdroj: ČT24)

Přijde na řadu i střecha?

Jestli ano a kdy vůbec, na to neumí v tuto chvíli ještě ředitelka muzea odpovědět. Bývalé vedení břeclavské radnice připravilo rekonstrukci zámku v této podobě, se střechou se nepočítalo. Že se jedná o nestandardní řešení, to připouští i zástupce stavební firmy Petr Skřivánek: „Při takto rozsáhlé akci se většinou opravuje budova jako celek. Ta střecha je opravdu ve špatném stavu, ale víc se k tomu nemǔžu vyjadřovat, takto jsme dostali zadaný projekt,“ krčí rameny.

Město už připravuje projekt na opravu střechy. Počítá s tím, že bude stát kolem pěti milionů. „Budeme se snažit získat dotaci, střecha je ve špatném stavu, ale je to bohužel pozůstatek bývalého vedení Břeclavi,“ hájí město místostarosta Jaroslav Parolek (ČSSD).

Opravou zámek změní barevnou podobu

Objekt získá novou barvu fasády. Původní památkáři neznají, nedochovaly se o ní žádné historické záznamy. Na přelomu 19. a 20. století byla budova porostlá břečťanem. Koncem 90. let minulého století získala okrovou barvu. Při současných pracích se počítá se sondou, která by mohla původní barvu fasády odhalit. Pak by mohla být použita.

Expozice v zámečku prezentuje archeologické nálezy z Pohanska, které bylo významným sídlem Velké Moravy.

Zámeček patří k takzvaným saletům Lednicko-valtického areálu. Jsou to objekty krášlící krajinu, kterou kdysi nechali členové šlechtického rodu Lichtenštejnů upravit do podoby anglického parku. Od roku 1997 je areál zapsán mezi památky UNESCO. 
 

Vydáno pod