Založen první český ústav pro tělesně postižené děti - Jedličkův ústav

Praha - Rudolf Jedlička založil právě 1. dubna 1913 na Vyšehradě , v domě č. 4 v ulici V Pevnosti první český ústav pro postižené děti. Zařízení dnes známé jako Jedličkův ústav nabízí spektrum moderních služeb pro lidi s fyzickým handicapem. Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě provozoval po jeho otevření více než 40 let Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl tehdy právě MUDr. Rudolf Jedlička, pokrokový chirurg, který jako jeden z prvních v Česku začal pracovat s rentgenem.

Vydáno pod