Základní škola v Ostravě přivítala nové žáky s handicapem

Ostrava - Poprvé do školy zamířily ráno děti, které se musí vyrovnávat s těžkým handicapem. V základních školách Moravskoslezského kraje se jich učí přibližně deset tisíc. Dětem na vozíku i dětem s kombinovanými vadami slouží už 15 let základní škola v Ostravě. Ráno přivítala další prvňáčky, mezi nimi i chlapce s nevyléčitelnou svalovou nemocí.

Slavnostní oblečení, kytička v ruce a velké očekávání - v tom se šestiletý Honzík nijak nelišil od svých vrstevníků. Spinální svalová atrofie ho ale upoutala na vozík a jeho první školní den je velkým dnem i pro jeho rodiče. Matka chlapce, Jana Matláková, neskrývala nadšení, podle prognóz se totiž Honzík školy vůbec neměl dočkat.

Teď je žákem základní školy v Ukrajinské ulici v Ostravě. Ve třídě je pět dětí. „Honzík se naučí číst, psát - bude to lepší pro využití volného času, když si přečte knížku,“ vyjádřila se Jana Matláková. Vychovatelka ZŠ Ukrajinská Eva Kahúnová sdělila, že školu navštěvují děti s dětskou mozkovou obrnou, vadami očí či s kombinovaným postižením. Speciálně upravená je budova i vyučování.

K dětem se přistupuje velmi individuálně, často i formou hry. Dětem se spolu s učitelkou věnují i vychovatelka a asistentka. A hodně práce čeká i rodiče. Škola vznikla v roce 1993, prošly jí stovky dětí, mohou přejít na běžnou základní školu nebo pak pokračovat na střední škole.