Z neznámých vojáků se stali známí hrdinové

Rousínov - Od konce druhé světové války uplynulo šedesát pět let a v Rousínově její oběti připomínaly pouze dva anonymní pomníky. To se teď změnilo. Ruská federace otevřela válečné archivy, které ukrývaly informace o obětech války. Až doposud byl skromný pomník v parku zasvěcen neznámým vojínům. Díky archivům se teď paní Irina z Ukrajiny dozvěděla, že oním neznámým vojínem, který zemřel při osvobozování města, je její dědeček Pavel Ziněvič. Na symbolické datum 27. dubna, kdy byl Rousínov osvobozen Rudou armádou, zvolila slavnostní odhalení nových jmen na pomníku.

Paní Irina se o tom, že její dědeček zahynul na frontě v Československu dozvěděla už od své babičky. Chybou v oznámení o smrti ze strany sovětských úřadů však neznala přesné město. Hledání jí navíc komplikovala situace s cestováním v Sovětském svazu. „U nás byla perestrojka, Česko a Slovensko se rozdělilo na dvě republiky a my ani přesně nevěděli, v které zemi hledat,“ objasnila Irina Něpomnjačšaja.

Situaci změnilo až otevření archivů Ruské federace po šedesáti letech od konce druhé světové války. Archiv se jmenuje Memorial a obsahuje na devět milionů jmen. „Stačí zadat jméno a ten Memorial nám vydá informace. Zobrazí kartu, kde je jméno člověka, odkud pochází, v jakém pluku sloužil a kde je pochován,“ vysvětlil fungování programu kronikář města Rousínova Karel Lochman. V programu paní Irina také objevila mapu města a v ní zakreslené místo, kde je postavený pomník. Když mapku s pomníkem porovnala s místy, kudy se pohybovala 81. gardová střelecká divize, zjistila, že se jedná o Rousínov.

Videoreprtáž Adama Faika (zdroj: ČT24)

Paní Irina je pravoslavného vyznání. Tím, že neznala přesné místo odpočinku svého dědečka, tak nemohla ani uctít jeho památku. Oficiálního odhalení pamětní desky se kromě ukrajinského a ruského konzula účastnil také pravoslavný kněz, který hrob posvětil. Paní Irina tak se svou rodinou chce každý rok zavítat do Rousínova, aby položila na pomník květiny.