Z Dukovan naoko unikla radiace. Začalo cvičení pro 1600 lidí

Třebíč – V jaderné elektrárně Dukovany probíhá od časných ranních hodin simulovaná havárie. Cvičení Zóna 2013 má v následujících třech dnech prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých státních úřadů, ministerstev a složek integrovaného záchranného systému. Do cvičení se zapojí šestnáct set lidí.

„V pondělí v noci dojde k simulované nehodě v jaderné elektrárně Dukovany, která se postupně vymkne kontrole. Únik radioaktivních látek do okolí vynutí vládu vyhlásit stav nouze,“ popsal scénář cvičení 1. náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška. Zapojit do řešení události by se podle něho mělo několik různých úřadů - kromě Úřadu vlády a osmi ministerstev také tři desítky dalších úřadů.

„Procvičovat budeme činnost organizace havarijní odezvy jaderné elektrárny a činnost orgánů krizového řízení dle vnějšího havarijního plánu,“ uvedl šéf hasičů Drahoslav Ryba. Cvičení je podle něho rozčleněno do tří období - vznik havárie a reakce státních orgánů, vyhlášení stavu nebezpečí v kraji Vysočina, následně i nouzového stavu včetně řešení události. Poslední fáze pak bude monitorovací.

Vstup Filipa Zdražila z Dukovan (zdroj: ČT24)

Je třeba být připraven na všechno, vysvětluje cvičení Hruška

Policie si podle svého šéfa Martina Červíčka od cvičení slibuje zejména zjištění, jakým způsobem je sbor schopný na událost zareagovat. „Kromě jiného zajišťuje policie věci související s veřejným pořádkem, ochranou majetku a informovaností o vzniklé události. V neposlední řadě si chceme v reálu vyzkoušet, jakým způsobem by byla naplněna součinnost mezi policií a armádou,“ podotkl Červíček.

Hruška doplnil, že jde o nácvik vysoce nepravděpodobné situace, nicméně i na tu je třeba být připraven: „Stát jako celek musí být připraven úspěšně reagovat na takové události, které prakticky nemohou nikdy nastat.“

Tisková konference ke cvičení Zóna 2013 (zdroj: ČT24)
Vydáno pod