WHO zahájila svou činnost

Ženeva - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace), mezivládní organizace OSN, byla založena z iniciativy Hospodářské a sociální rady OSN. Jejím posláním bylo dosáhnout co nejvyšší zdravotní úrovně národů díky spolupráci při prevenci chorob, při odvracení epidemií a zvyšování hygieny. Svoji činnost zahájila 7. dubna 1948. Tento den se také každoročně slaví jako Světový den zdraví.

Členy organizace je 193 zemí. Bývalé Československo patří k zakládajícím členům, ale v roce 1950 spolu s ostatními socialistickými státy (kromě Jugoslávie) vystoupilo kvůli údajné diskriminační politice WHO. Členství pak bylo obnoveno v roce 1958. Česká republika a Slovensko vstoupily v roce 1993.

Hlavním orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění. Schází se jednou ročně, rozhoduje o náplni, programu a rozpočtu. Přijímá nové členy, volí členy Výkonné rady a jmenuje generálního ředitele. WHO má několik oblastních úřadů. Ústředí sídlí ve švýcarské Ženevě a generální ředitel je jmenován na pět let. 

WHO pomáhá zemím rozvíjet jejich systémy zdravotnictví, poskytuje potřebnou technickou i poradenskou pomoc, připravuje normy pro léčiva a potraviny, sleduje oblasti s výskytem epidemií, dává podněty a podniká kroky k jejich vymýcení. Dále řídí a koordinuje například celosvětový program týkající se syndromu získaného selhání imunity (AIDS).

Vydáno pod