Využití bioodpadu v Kolíně

Město Kolín udělalo další krok ve zlepšování životního prostředí. Na třech sběrných místech je teď možno odevzdávat k dalšímu zpracovávání i bioodpad. Mezi bioodpad patří například listí, tráva, větve, sláma, piliny, kůra nebo zbytky potravin z domácností.

Vydáno pod