Výstava v Boskovicích přibližuje život v době bronzové

Před 100 lety objevili dělníci při stavbě železnice severně od Boskovic čtyři naleziště bronzových předmětů. Hromadný nález zachránili členové Boskovického muzejního spolku, a tak můžou návštěvníci Muzea Boskovice i v 21. století obdivovat pravěkou keramiku nebo např. kostru ze Šebetova. Autoři výstavy Doba bronzová na Boskovicku připravili pro návštěvníky i koutky, kde si můžou vyzkoušet zpracovat pšeničné zrno nebo kousek bronzu.