Vysočina zahájila recyklační kampaň

Jihlava - Kraj Vysočina se může pochlubit úspěšným vedením kampaně, jejímž cílem je motivovat spoluobčany k aktivnějšímu přístupu v recyklování odpadu. K masivnějšímu třídění mají obyvatele přimět rozhlasové spoty, novinové inzeráty, billboardy a v neposlední řadě také akce pro malé děti, které tak mají šanci se aktivně podílet na utváření prostředí, ve kterém budou vyrůstat.

„Má to smysl, třiďte odpad!“ – tak zní jeden ze sloganů, který má přispět k chápání odpovědnosti spotřebitelů na spoluurčování stavu životního prostředí. Fakta hovoří jasně: jeden jediný žlutý kontejner, naplněný plastovými obaly, ušetří až třicet litrů ropy. Ze sta PET lahví se dá vyrobit jedna nová fleecová bunda. A právě těchto skutečností kampaň využívá.

Letošní propagace ekologického zacházení s odpadem probíhá na Vysočině již potřetí a podle organizátorů měly předchozí ročníky velký vliv na chování lidí, neboť množství vytříděného odpadu se radikálně zvýšilo. „Každý občan Vysočiny vytřídil v loňském roce o šest kilogramů odpadu více než v roce předešlém,“ potvrdila úspěch kampaně regionální manažerka společnosti EKO-KOM Jana Krčmářová.

Letošní ročník - za téměř dva miliony korun - je více zaměřený na dětskou populaci. Důvody vysvětluje spoluautor kampaně Milan Tomík následovně: „Děti mají v rodině největší vliv na chování rodičů a na ovlivnění jejich postoje ke třídění odpadu. Žáci základních škol dnes měli možnost soutěžit v nejrůznějších disciplínách, aby si vyzkoušeli třídění, znalosti a zručnost.“

V Jihlavě dnes děti také odhalily rekordní duhu, sestavenou pouze z víček PET lahví. „Těch víček je tam 33 tisíc a osmdesát kusů. A to je také hodnota ustanovujícího českého rekordu,“ pochlubil se za všechny zúčastněné rozhodčí rekordu Miroslav Marek. Další víčka budou do této duhy přibývat v rámci kampaně, která bude probíhat v dalších čtyřech městech. Finální podoba obří duhy bude odhalena až 12. října v Havlíčkově Brodě.