Voda na Moravě podraží

Ostrava - S vyššími výdaji za vodné a stočné musí od nového roku počítat téměř 320 tisíc obyvatel Ostravy. Tamní vodárny a kanalizace totiž na příští rok ohlásily více než čtyřprocentní zdražení.

Cena za kubík pitné vody se od 1. ledna zvýší o korunu a padesát dva haléře, za to samé množství odpadové vody si pak Ostravané připlatí 3 koruny a šedesát haléřů. Celkové vodné a stočné tak v roce 2009 bude 56 korun a 18 haléřů. Generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Antonín Láznička uvedl: "Pro příští rok je podstatný nárůst cen elektrické energie a musíme zaplatit daleko víc finančních prostředků za nákup surovin pro úpravu vody. Čistírnu odpadních vod je třeba upravit tak, abychom splnili parametry EU.

I v letošním roce se v Ostravě potvrdil dlouhodobý trend snižování spotřeby vody, která se na jednoho člověka už dostala pod 107 litrů na den. Ostravské vodárny a kanalizace obhospodařují přes dva tisíce kilometrů vodovodní a kanalizační sítě, i v příštím roce do její obnovy půjdou významné investice. Ředitel Láznička dodal: "Nejvyšší položkou bude nákup kanalizačního vozu za více než 10 milionů korun, v příštím roce budeme mít vydání 35 milionů korun. Společně s městem budeme investovat do rozvoje a obnovy infrastrukturního majetku - především do rozšíření kanalizačních sítí - a připravujeme rekonstrukci čistírny odpadních vod. V letošním roce patřila cena vodného a stočného v Ostravě v porovnání se zbývajícími oblastmi v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji k těm levnějším. Stejná situace zůstane i v příštím roce.

Také ostatní vodárenské a kanalizační společnosti na Moravě a ve Slezsku by měly zdražovat zhruba o 5 procent.