Vědci jednají ve Valencii o globálním oteplování

Praha/Valencie - Ve Španělsku probíhá setkání vědců a politiků ze 145 zemí, kteří jednají o závěrečné zprávě k aktuálním vědeckým poznatkům ohledně globálního oteplování. Na základě tohoto textu, vypracovaného Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC), bude příští měsíc v Bali zahájena příprava nové strategie v boji proti emisi skleníkových plynů po roce 2012, kdy přestane platit první fáze Kjótského protokolu.

Závěrečný text, který na zasedání vznikne, bude shrnutím tří předchozích zpráv, jež v průběhu letošního roku vznikly. Ty upozorňují na to, že lidé jsou zodpovědní za současné klimatické změny. Radim Tolasz, klimatolog z ČHMÚ, s tímto tvrzením souhlasí, avšak upozorňuje na to, že zatím není jasné, z jak velké části je globální oteplování způsobené právě lidmi. „Klima se mění, zkusme ale nebazírovat na tom, z jakého důvodu. Snažme se přizpůsobit těmto změnám,“ dodává Tolasz.

Závěrečná zpráva obsahuje také shrnutí vědeckých poznatků o oteplování Země a jeho důsledcích. Text zároveň nastíní možná řešení, která by nežádoucí klimatické změny odvrátila. „Shrnujeme zjištění, která považujeme za prokázaná, i ta, která tak jistá nejsou. Bude to rozsáhlá diskuse,“ řekl před zahájením zasedání IPCC jeden z autorů zprávy Bert Metz.

Nad řešením globálního oteplování se ve Studiu ČT24 zamyslel ředitel Internacional Policy Network Julian Morris. Myslí si, že by se politici měli tomuto problému věnovat nejen na celosvětové úrovni, ale měli by ho řešit i v jednotlivých lokalitách. „Dává smysl, když se budou rozhodovat jednotlivé země a bude to úměrné tomu, jaké břímě ponese konkrétní společnost. Nemělo by smysl mít globální dohodu, která by omezila všechny,“ říká Morris. Každý stát se totiž nachází v odlišném ekonomickém stadiu, a proto rozdílné země produkují různý objem emisí skleníkových plynů.

Podobnou myšlenku vyslovil na dnešní konferenci Globální oteplování: Fakta a mýty i profesor Gerhard Gerlich z Univerzity Carolo-Wilhelmina Braunschweig v Německu. Ten totiž tvrdí, že globální klimatické projevy neexistují, protože různá místa mají odlišné klima. Konference, která se konala v Praze a zúčastnil se jí i prezident Václav Klaus, se snažila vysvětlit i některá další fakta týkající se klimatických změn. Zazněly přednášky na téma skleníkového efektu, systému mořských proudů nebo historického teplotního vývoje Země.

Vydáno pod