V Olomouci probíhá veletrh fyziky

Olomouc - Více než stovka českých, slovenských, polských a holandských učitelů fyziky se sjela na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. Předvádějí experimenty a vyměňují si nápady pro výuku fyziky na všech typech škol. Veletrh nápadů učitelů fyziky potrvá na univerzitě až do neděle.

Nudný předmět plný vzorečků a konstantních veličin. Tak fyziku vnímá většina žáků i studentů. Fyzika však může být zajímavá. Jen ji tak učitel musí umět podat. „Když zapojíte všechny smysly, když zapojíte experimenty, občas z toho uděláte i show, tak podle našich zkušeností to děti a i ty starší žáky baví,“ tvrdí Leoš Dvořák z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha.

„My se snažíme nabádat učitele k tomu, aby využívali všech těch možností, které škola má, nejsou to jen demonstrační experimenty, ale také třeba počítače a multimédia,“ říká Renata Holubová z Katedry experimentální fyziky UP Olomouc.

Reportáž Evy Knajblové (zdroj: ČT24)

Václav Piskač, který učí na gymnáziu v Brně, tvrdí, že fyzika musí nejdříve bavit učitele. Sám se snaží dětem tento předmět co nejvíce přiblížit. Dokonce si sám vyrábí vhodné pomůcky. „Já se věnuji pokusům od začátku, co učím, protože to je jediný způsob, jak ty děti opravdu zaujmout,“ myslí si. Jednou z možností, jak mezi dětmi zájem o fyziku vyvolat, je například soutěž First Lego League. V Olomouckém kraji zatím ne příliš rozšířeného klání ve stavbě robotů se už od roku 2006 účastní studenti gymnázia v Jeseníku. „Není to jen o samotné stavbě robota. Studenti ho musí umět programovat. Musí být schopni zpracovat výzkumný úkol,“ upřesňuje učitelka Gymnázia Jeseník Magda Dostálová.