V Moravskoslezském kraji se dnes lépe dýchalo

Ostrava – Z údajů Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se výrazně zlepšila. Na pěti místech už dokonce naměřené množství prachu nepřekračuje povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Ještě včera byly hodnoty dvojnásobné.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se dnes ráno pohybovaly v rozmezí 43 mikrogramů v Opavě až po 82 mikrogramů v Karviné. Po poledni pak v rozmezí od 39 do do 78 mikrogramů. Ještě v sobotu po poledni byly hodnoty v regionu výrazně vyšší a pohybovaly se v rozmezí od 64 do 133 mikrogramů na metr krychlový.

„Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu imisní situace. Hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prachu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat kolem hodnoty stanoveného imisního limitu,“ uvedli meteorologové. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podle nich podlimitní.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi i Evropě. Špatné rozptylové podmínky jsou v regionu na podzim a hlavně v zimě. Za znečištění ovzduší může místní průmysl, ale také doprava a kotle v rodinných domech, nezanedbatelný vliv mají i škodliviny přicházející ze sousedního Polska.

Vydáno pod