V Lounech se setkali bývalí příslušníci tamního pluku

V pátek 4. dubna se na lounské radnici a poté v restauraci v Městské sportovní hale uskutečnilo již 28. setkání bývalých příslušníků 3. Dukelského – Liptovského motostřeleckého pluku. Letošní setkání bylo věnováno 70. výročí vzniku 3. pěšího polního praporu ve Volyňské oblasti, ze kterého se po mnoha přejmenováních a událostech nakonec stal právě lounský motostřelecký pluk.

Úvodního slova se ujal předseda zdejší pobočky Klubu vojenských důchodců Jaroslav Šulc, který přivítal zejména příslušníka 3. pěšího polního praporu Václava Valouška, válečná veteránka Ljuba Ditrichová se bohužel pro nemoc nezúčastnila. Přítomen byl ředitel KVV v Ústí nad Labem plk. Domorák, předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků armády ČR mjr. Konečný, ing. Hořejší za lounskou radnici a další hosté.

V přátelské atmosféře se potě ujal slova Václav Honický, který přiblížil vznik 3. pěšího polního praporu a jeho dlouhou a trnitou cestu až k 3. Dukelsko – Liptovského motostřeleckého pluk v lounských kasárnách VÚ 1051. Každá taková významná událost má většinou i slavnostní okamžiky, například udělení vyznamenání. Tentokrát pamětní medaili Svazu důstojníků a praporčíků AČR dostal za zásluhy Václav Valoušek. Toho čestným uznáním ocenil i ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem. Odpolední program byl pak ve znamení přátelského setkání ve sportovní hale.

Ladislav Bába, Louny