V Kostnici upálili mistra Jana Husa

Kostnice - V roce 1415 rozhodl církevní koncil v Kostnici o upálení mistra Jana Husa, odbojného českého kazatele, který svému učení obětoval i vlastní život. Jen málo osobností v českých dějinách bylo a je tak oslavovaných či zatracovaných jako on. Hus se stal symbolem české náboženské reformace a dal jméno celé (husitské) etapě vývoje zemí Koruny české. Nebyl sice sám, kdo chtěl napravovat církev a společnost v duchu evangelia, byl však jediný, kdo v Čechách získal mimořádnou odezvu a uvedl dějiny do pohybu.

Mistr Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic kolem roku 1370. Studoval na pražské univerzitě, kde získal nejprve nižší hodnost bakaláře a pak se stal mistrem svobodných umění. Brzy přešel do učitelského sboru univerzity. Asi jako třicetiletý byl vysvěcen na kněze a od roku 1402 se stal kazatelem v Betlémské kapli, odkud zaznívaly jeho kritické myšlenky o nutnosti změn ve společnosti. Roku 1409 byl zvolen rektorem Karlovy univerzity.

Hus a další reformátoři (Milíč z Kroměříže, Jakoubek ze Stříbra) se stavěli ostře proti prodeji odpustků, tedy možnosti věřících vyplatit se ze svých hříchů. Taková kritika však popudila papeže Jana XXIII. Na Husa byla uvalena klatba a Hus pod tlakem okolností odešel z Prahy na venkov. Pobýval na Kozím Hrádku u Tábora nebo Krakovci na Rakovnicku.

Církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala. Na kostnický koncil původně odjel hájit své pojetí křesťanského učení. Namísto toho byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. K aktu došlo 6. červnce 1415. Husův popel byl vysypán do Rýna.

I když mistr Jan Hus neusiloval o vznik nové křesťanské církve a jednotu křesťanstva považoval za základní hodnotu, v mnoha směrech předjal zásady velkých evropských reformací. To byl důvod, proč se k jeho odkazu přihlásil i Martin Luther, jehož reformace od základu změnila náboženské poměry v Evropě.

  • Upálení mistra Jana Husa autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1781/178037.jpg
  • Mistr Jan Hus káže lidu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1781/178040.jpg
  • Mistr Jan Hus káže lidu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1781/178038.jpg
  • Rodný dům Mistra Jana Husa autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1575/157483.jpg