V Kolíně se zajímají o životní prostředí

Letos se v Kolíně uskutečnil 7. ročník výstavy o životním prostředí. Ta se stala již nedílnou součástí jarního programu Městského společenského domu. Výstavu pořádá Odbor ŽP a zemědělství Městského úřadu Kolín. Děti si mohly ověřit a rozšířit znalosti z hodin prvouky a biologie na 25 stanovištích, mezi kterými byla například laserová střelnice nebo rozlišování jedlých a nejedlých hub. K vidění byla i ukázka pletení košíků a trofeje z honiteb. V blízkém dvoře byl umístěn výběh hospodářských zvířat a trenažér dojení.

Výstava o životním prostředí v Kolíně (zdroj: ČT24)