V Česku jsou špatné podmínky pro přepravu nadměrných nákladů

Ostrava - Strojírenské firmy zejména v Moravskoslezském kraji si stěžují na špatné podmínky pro přepravu nadměrných nákladů. Silnice i železnice pro ně totiž nejsou upravené. Dostat obrovské turbíny nebo díly pro jaderné elektrárny k zákazníkovi je proto velmi složité a drahé. Ministr dopravy Pavel Dobeš slíbil, že do pěti let by se situace mohla aspoň částečně zlepšit.

Přeprava několika set tunových kolosů žádá speciální opatření. Firmy musejí například podpírat mosty, které by se jinak pod takovým nákladem probořily. Strojírenské výrobky proto doprava značně prodraží. V některých případech tvoří až polovinu jejich ceny. „Jsme diskvalifikováni jak v petrochemii, tak v energetice, tak v lodních přepravách, protože všechny těžší věci nad 100, 120 tun a všechny věci nadrozměrnější v petrochemii nejsme schopni vyrobit, ne proto, že bychom to neuměli, ale protože to neumíme přepravit, nebo jsme schopni to přepravit za šílených nákladů, které jdou do třetiny i poloviny nákladů na výrobek,“ uvedl generální ředitel Vítkovice Holding Jan Světlík. Stát se teď chystá splavnit Labe z Děčína až do Přelouče. Nadrozměrné náklady by tak mohly na lodích plout až do německého Hamburku a odtud do celého světa. 

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)

„Je třeba splnit, aby byla plavební hloubka 1,6 metru po dobu 345 dnů v roce, aby nebyla závislost na množství vody právě s ohledem na dopravu velkých těžkých nákladů,“ řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministr slíbil, že do dvou let připraví plán, který by měl stanovit, jak přepravu nákladů z MS kraje zlevnit a zjednodušit.