V Brně se sešli jihomoravští lékaři. Posilovali se v neústupnosti

Brno - Asi stovka lékařů z celé jižní Moravy se včera večer sešla v brněnském Sále Břetislava Bakaly, aby probrala další postup ve své kampani Děkujeme, odcházíme. V téměř hodinové diskusi se lékaři vzájemně ujišťovali, že zůstanou neústupní a setrvají na svých požadavcích. A především že nebudou brát zpět své výpovědi, dokud vláda jejich „volání“ po změnách v odměňování za práci skutečně nevyslyší.

Situace ohledně vyjednávání je podle jejich včerejších závěrů na mrtvém bodě, požadavky nebyly vládou akceptovány. I nadále proto chtějí podporovat vyjednavače Lékařského odborového klubu a České lékařské komory na centrální urovni. „Chceme, aby vláda přistoupila k úpravě tarifních tabulek a nenavyšovala tyto mzdy formou nenárokové složky platu,“ prohlásil kardiolog Fakultní nemocnice Brno a představitel zdejších odborů Petr Neugebauer.

Setkání mělo za cíl přesvědčit se navzájem, že je důležité zůstat jednotní a neustoupit. „Výpovědi nestahujeme, sliby ministra nám nestačí a dál trváme na svých požadavcích. Podporujeme naše vyjednavače a současně oceňujeme kolegy z Plzně, kteří se nenechali uplatit,“ prohlásila v narážce na nabídku ředitelky plzeňské Fakultní nemocnice, že všem lékařům přidá až dvanáct tisíc korun měsíčně.

Jihomoravští lékaři se dnes sešli, aby se shodli, že neustoupí (zdroj: ČT24)

Právě plzeňská ředitelka přitom nebyla jediná, která lékařům nabídla peníze navíc. V Brně se tak ve Fakultní nemocnici U svaté Anny rozhodl ředitel Petr Koška, který chce obcházet jednotlivé kliniky a nabízí lékařům až osm tisíc korun měsíčně v nenárokové složce platu. „Oceňujeme nabídky ředitelů nemocnic, kteří se snaží lékařům vyjít vstříc, ale i nadále upřednostňujeme jednání na celostátní úrovni,“ dodala šéfka odborů brněnské Úrazové nemocnice Lenka Doležalová, primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Zcela opačně zareagoval na protest lékařů ředitel nemocnice v Uherském Hradišti, který lékařům vzkázal, že jejich výpovědi zpět nevezme. 45 lidí tak nejspíš po prvním březnu zůstane bez práce. Sděluji Vám, že Váš pracovní poměr na funkční pozici lékař v naší nemocnici k 28. únoru končí. Dostavte se na personální oddělení k vyřízení nezbytných formalit," tak zněl přípis, která lékařům Karásek poslal.

Lékaři z Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Úrazové nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří a Vojenské nemocnice, ale také kolegové okresních zařízení z Kyjova, Břeclavi, Hodonína, Vyškova a Blanska tak odcházeli z dnešního setkání posíleni. Věří, že svých požadavků nakonec dosáhnou, i když už jim pomalu začínají docházet síly. Mnoho z nich má totiž z budoucnosti přes všechno obavy. Ředitelé některých nemocnic už si totiž za ně začali hledat náhradu, a tak mohou zůstat po případném „prohraném boji“ bez práce.

Prohlášení ze shromáždení LOK-SČL jihomoravských nemocnic

Lékaři z nemocnic Jihomoravského kraje, kteří podporují akci Děkujeme- odcházíme, se sešli 9.2.2011 v Brně a jednoznačně deklarovali svoji jednotu a vzájemnou solidaritu.

Nadále trváme na splnění všech 13 požadavků, které byly predloženy Lékařským odborovým klubem. Sliby pana ministra Hegera jsou pro nás zcela nedostatečné. Stojíme za vyjednavači panem doktorem Engelem, předsedou LOK -SČL, a panem doktorem Kubkem, prezidentem ČLK, a vyjadřujeme jim svou plnou podporu. Své výpovědi nestáhneme, nenecháme se uplatit ani zastrašit.

Vážíme si nabídky ředitelů některých nemocnic na zvýšení platu, ale podobně jako kolegové z Plzně, Krče, Hradce Králové a dalších nemocnic považujeme za prioritní vyjednávání na celostátní úrovni. Lékaři fakultních nemocnic v Brně prohlašují, že nepotopí své kolegy z malých nemocnic a nenechají se uplatit. Jsme jednotní a jednotní zůstaneme.

Jednoznacně upřednostňujeme jednání, a ne krizové scénáře. Máme obavy, že péče o pacienty nebude zajištěna. Svoji práci máme rádi a rádi se k ní vrátíme. Pokud budou splněny naše požadavky, přestanou být lékaři i pacienti rukojmími pokřiveného zdravotního systému.

Nesouhlasíme se zkresleným obrazem a dehonestací lékařského stavu, tak jak jsou prezentovány médii a ve vyjádřeních některých politiku.

Prohlášení odhlasovali zástupci těchto nemocnic:

FN Brno - Bohunice
FN Brno - děská nemocnice
FN U sv. Anny Brno
Nemocnice Milosrdných bratří
Úrazové nemocnice v Brně
Vojenské nemocnice v Brně
Nemocnice Kyjov
Nemocnice Břeclav
Nemocnice Vyškov
Nemocnice Hodonín
Nemocnice Blansko
Nemocnice Trebíc

V Brně, 9.2.2011, prim.MUDr. Lenka Doležalová

Vydáno pod