V Boskovicích rozjeli gymnastické cvičení pro nejmladší děti

V Boskovicích začalo občanské sdružení Sportuj s námi gymnastická cvičení pro děti od pěti do devíti let. Gymnastickou přípravu tam navštěvuje 25 dětí. Cílem není z dětí vychovat vrcholové sportovce, ale vzbudit v nich zájem o pohyb.

Občanské sdružení Sportuj s námi je organizace podporující pohyb a tělesnou výchovu napříč všemi věkovými vrstvami občanů. Známé jsou především Boskovické běhy a Půlmaraton Moravským krasem. Sportuj s námi se zaměřuje též na nejmenší děti, pro něž připravila v letošním školním roce něco nového.

Více jeden z cvičitelů – učitel místní Střední pedagogické školy Mgr. Pavel Martínek: „Rozjeli jsme gymnastiku pro děti od pěti do devíti let. Zakoupili jsme sadu tělocvičného nářadí speciálně určenou pro tuto věkovou kategorii. Obsahuje překážkové bedny, kladinu, bradla, nafukovací žíněnku. Gymnastickou přípravu navštěvuje 25 dětí, atletiku třicet. Našim cílem není vychovávat profesionální a vrcholové sportovce, chceme u dětí vzbudit zájem o pohyb a naučit je novým dovednostem. Děti opravdu chodí rády, letos jich máme v obou kolektivech o deset více než v loňském školním roce.“ Projekt běží ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Boskovicích.

„V Blansku jsme projekt rozjeli nově,“ pokračoval Mgr. Pavel Martínek. „Atletická příprava běží v mateřských školách formou tří setkání do roka, poskytujeme metodickou podporu tamním učitelkám. Též žáci naší Střední pedagogické školy Boskovice se zapojili a pomáhají s realizací prvků atletické přípravy. Projekt není v přímé návaznosti na Boskovické běhy, ovšem nabízíme dětem účast. Pro nejbližší dobu chystáme Mikulášské soustředění a slavnostní předávání vysvědčení ke konci roku,“ dodal závěrem Mgr. Pavel Martínek.

Luboš Sušil, Boskovice