V Bítýšce unikly z čistírny kaly a pokryly hladinu Svratky

Veverská Bítýška (Brněnsko) - Ze staré čistírny odpadních vod ve Veverské Bítýšce na Brněnsku unikl v úterý večer do řeky Svratky kal. Kal je odpadem, který vzniká při čištění vody. Únik si vyžádal zásah hasičů – na řeku postavili nornou stěnu a vrstvu kalu odsávali. Práce ukončili až v podvečerních hodinách.

K úniku došlo v době, kdy se stará čistírna odpadních vod přestavuje na novou. Proč k úniku došlo, zatím nikdo neví. Kal patrně není toxický. Povodí Moravy zatím nezaznamenalo větší úhyn ryb. Kal pokryl v úterý večer zhruba padesát metrů dlouhý úsek slepého ramene řeky a vytvořil na hladině nepropustnou vrstvu.

Na místě zasahovaly dvě profesionální jednotky hasičů. „Nornou stěnu jsme postavili tak, aby nedocházelo k úniku kalů dál po proudu řeky,“ popsal vedoucí zásahu Pavel Šustr. Hasiči se pokusí kaly odčerpat hadicemi do fekálního přívěsu. „Pak je zpátky vrátíme do čističky,“ doplnil.

Vedení firmy událost odmítlo komentovat. Vodoprávní úřad rozhodne o sankci pro čistírnu.

NO COMMENT: Do Svratky unikly kaly z čistírny odpadních vod (zdroj: ČT24)

Pracovníci Povodí Moravy už odebrali vzorky vody a zjišťují, jestli není kontaminovaná. Do Brněnské přehrady se naštěstí žádné nečistoty nedostaly. Hrozí ale, že se kvůli nehodě zvýší množství sinic. Nepropustná vrstva kalu, který se drží na povrchu, totiž vytváří příhodné podmínky pro jejich množení. „Ve vodě je nedostatek kyslíku, což má za následek to, že může docházet k tomu, že se ve vodě budou množit víc sinic než dosud. Preventivně proto zvýšíme dávky síranu železitého,“ doplnila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. S jeho pomocí Povodí hubí sinice a udržuje přehradu čistou.

Kaly z čistíren odpadních vod

Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod. Zpracování těchto vod je navrženo tak, aby odstraňovalo nežádoucí složky z vody a koncentrovalo je do objemově nevýznamného vedlejšího proudu – kalu. Kal může také obsahovat přebytečnou biomasu z biologického čištění. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících složek v kalu (a zdravotní rizika s nimi spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni požadované technologie, která zaručí dosažení kvalitativních požadavků na vyčištěnou odpadní vodu.

(zdroj: Ministerstvo životního prostředí)