Ústavní soud vyslyšel obce, omezil videoloterijní terminály

Brno - Ústavní soud (ÚS) vyškrtl z novely loterijního zákona možnost provozovat videoloterijní terminály povolené ministerstvem financí až do konce roku 2014. Dal tím za pravdu městu Klatovy, které tvrdilo, že norma bránila obcím v účinné regulaci hazardu. Ministerstvo zřejmě bude muset neprodleně rušit ta povolení, která jsou v rozporu s obecními vyhláškami.

„Napadené ustanovení zasahuje do ústavně garantovaného práva obcí na samosprávu, přičemž tento zásah nesledoval legitimní cíl,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Miloslava Výborného. Podle Ústavního soudu nejsou legitimním cílem přechodné lhůty ani očekávání provozovatelů, kteří prý měli počítat s rizikem změny podmínek loterijního podnikání, ani obavy státu z arbitráží.

Provozovatelé terminálů se obávají, že případný zásah ÚS posílí nelegální hazard. Upozorňovali také na možné soudní spory kvůli ochraně jejich investic. „Tvrzení, podle něhož by rušení (či změna) vydaných povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů mohlo vyústit v zahájení sporů podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, není nijak podloženo a jedná se o pouhou spekulaci,“ napsali v nálezu ústavní soudci. Právo regulovat na svém území výherní přístroje všech typů přiznal obcím ÚS už dřív. Přechodná doba zakotvená v loterijním zákoně jim to ale dočasně zkomplikovala.

Sporná povolení vydalo v minulosti ministerstvo financí pro takzvané videoloterijní terminály, což jsou výherní automaty napojené přes síť na centrální dispečink. Původně měla platit až deset let. Některé obce chtěly terminály rušit okamžitě po nálezech ÚS. Novela zákona nakonec stanovila tříletou přechodnou dobu.

Starosta Salvetr: Ministerstvo šlo dlouhodobě proti vůli obcí

Starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS) ocenil rozhodnutí ÚS. „Co se týká těch zařízení, o kterých byla dnes řeč, těm jsme dlouhodiobě dávali stanovisko, že si je na území města nepřejeme. Nicméně ministerstvo financí je přes nesouhlas města stabilně povolovalo. Z tohoto pohledu jsme rádi, že nám Ústavní soud dal za pravdu,“ uvedl pro ČT starosta. Obce se prý obávaly, že termín roku 2014 bude ministerstvem opět změněn, proto chtěly znát stanovisko Ústavního soudu.

Rom před hernou
Zdroj: ČT24/Jan Langer

Ministerstvo prý verdikt soudu vítá s odkazem na posílení právní jistoty. Další postup holdá odvíjet od následné analýzy rozhodnutí ÚS. „Ministerstvo financí v této souvislosti požádalo Ústavní soud, aby v rámci svého případného zrušovacího rozhodnutí, stanovil další postup ohledně správních řízení vedených ministerstvem financí tak, aby byly dodrženy veškeré ústavně vymezené principy demokratického právního státu a naplněny základní zásady činnosti správního orgánu,“ reagovalo ministerstvo. Resort se také hájí, že přechodná lhůta vyplynula z dohody zákonodárců, loterijního průmyslu a Svazu měst a obcí ČR, proto ji muselo ze zákona respektovat, dokud Ústavní soud nerozhodne jinak.

„Rozhodnutí Ústavního soudu je zcela přelomové, protože od tohoto okamžiku, respektive od chvíle, kdy vyjde ve sbírce zákonů, bude muset ministerstvo financí rušit tisíce, možná desetitisíce povolení po celé České republice. Všechny obce, které mají vyhlášku, která byla až do dnešního dne neúčinná do roku 2015, je účinná ode dne, kdy rozhodnutí ÚS vyjde ve sbírce zákonů…,“ prohlásil Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění, které se za regulaci hazardu dlouhodobě staví. To plánuje v příštím týdnu rozeslat všem obcím podrobný návod, jaké vyhlášky mohou přijímat a jak usilovat o regulaci videoloterijních terminálů. ÚS podle něj dnešním verdiktem dal najevo, že ministerstvo financí porušilo přechodným ustanovením ústavní pořádek a že jednání resortu bylo „nezákonné a neústavní vůči obcím“.

Advokát Vladan Brož: „Transparency International vítá nález Ústavního soudu, který říká, že obce měly vždy ústavou zaručené právo regulovat hazard na svém území. Toto právo se jim ministerstvo financí snažilo brát již od roku 2006, od kdy nezákonně povolovalo videoloterijní terminály na území jednotlivých obcí…“

Arbitráže možné jsou, černý hazard rovněž

„Jde o skutečně nespravedlivé, zmatečné a chaotické chování českého státu. Není vina podnikatelů, že jim povolení na provozování automatů dal,“ prohlásil sekretář Unie herního průmyslu ČR Andrej Čírtek. Nepochybuje, že některé firmy k arbitrážnímu řízení vstoupí zjednodušeně řečeno proto, že jim stát v poločase změnil pravidla podnikání.

Podle Čírtkova odhadu dojde k úplnému zákazu terminálů jen v menšině obcí, protože kde chtěly, tam už hazard nějak regulovaly. „Žádný prudký pokles nelze asi očekávat… Paradoxně v některých městech, kde je nyní prohibice, a zastupitelé předpokládali, že mají ještě rok času na úpravu stavu, budou muset rychle přistoupit k nějaké regulaci prohibice, protože nechtějí přijít o daňový příjem a vědí, že by tam stejně měly herny načerno,“ prohlásil Čírtek.

Vydáno pod