Umírá grafik a spisovatel Josef Váchal

Praha - Jeden z nejpozoruhodnějších českých umělců dvacátého století, malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, řezbář, typograf, tvůrce původních písem a autorských knih, vynálezce nových grafických postupů, prozaik, básník a vášnivý turista Josef Váchal zemřel 10. května 1969. Odešel jako osamělý podivín ve věku 84 let ve Studeňanech u Jičína, kde žil od počátku druhé světové války na statku u své družky, výtvarnice Anny Mackové. Několik dní před smrtí mu byl sice přiznán titul zasloužilého umělce, ale jeho dílo bylo fakticky až do roku 1989 na indexu.

Patřil k hlavním iniciátorům vzniku uměleckého sdružení Sursum, které se hlásilo k novému symbolismu a které dávalo prostor různým projevům výtvarného přehodnocování křesťanského mysticismu, okultismu a magie. Váchalova tvorba, vyrůstající ze vzrušené představivosti, nočních děsů a snů, přinášela v českém umění ojedinělý a zcela nový obraz vnitřního světa nespoutaného vizionáře. Významné místo v jeho životě zaujímala literatura a kniha jako stěžejní zdroj inspirace. Po malířských začátcích se staly knižní tvorba a grafika, zejména barevný dřevoryt, středem jeho celoživotního díla.

Proslul především jako tvůrce unikátních autorských knih, vydávaných jen v několika málo exemplářích. Pro knihy Krvavý román, Mor v Korčule, Ďáblova zahrádka, Přírodopis strašidel nebo Šumava umírající a romantická vytvořil vlastní jedinečné písmo, které vždy navrhl, odlil či vyřezal, vysázel, knihu ilustroval nejčastěji barevnými dřevoryty, dílo pak svázal a kolportoval.