Umělci si připomněli osvobození Brna

Brno -  Pár let po osvobození Brna na konci druhé světové války byl v centru města odhalen památník s bojovným Stalinovým rozkazem. Po revoluci nápis zmizel a zůstala jen bílá plocha. Ta inspirovala spisovatele Norberta Holuba k uspořádání výstavy na téma Nápisy na pomník v Galerii na Skleněné louce.

Vernisáž připomínající 26. duben 1945 začala minutou ticha za nedávno zesnulého spisovatele Jana Balabána. Zahájení se ujal Jakub Kostelník, který zahrál vojenské písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého. Hlavním tématem fotografických koláží byl totiž pomník od Vincence Makovského, kterého mimořádně zdobí dobové texty Ivana Blatného, Vladimíra Holana, Františka Hrubína, Josefa Kainara nebo Vlastimila Třešňáka.

Reportáž Lei Surovcové (zdroj: ČT24)