Ukázka boje plzeňských Pětatřicátníků u Caporetta

35. pěší pluk významně přispěl k vítězství rakousko-uherské a německé armády roku 1917 v bitvě u Caporetta v Itálii. Dnes je tato jednotka známá jako Pětatřicátnící. Spolek Pětatřicátníků uspořádal v Třemošné u Plzně ukázku bitvy a různorodý dobový program.

Vydáno pod