Uherské Hradiště a Staré Město se dočká ochrany před velkou vodou

Uherské Hradiště / Staré Město - V roce 1997 zasáhla povodňová vlna z řeky Moravy i Uherské Hradiště a Staré Město. Nyní, po více než patnácti letech, konečně začala stavba opatření, která by měla do budoucna zabránit tomu, aby se opakoval rozsah škod z před necelých šestnácti let.

Jak budou nová opatření vypadat? Břehy řeky Moravy se navýší o 170 tisíc kubíků zeminy. Z osmdesáti procent budou u Moravy a potoka Salaška navýšeny samotné břehy, zbylých dvacet procent bude chráněno zídkami, jaké známe třeba z Otrokovic nebo Napajedel na Zlínsku. Nové hráze, které budou na různých místech vyšší o 60 centimetrů až o 3 a půl metru, navýší kapacitu koryta řeky Moravy na 818 metrů krychlových za sekundu, což zhruba odpovídá stoleté vodě.

Úpravy budou stát celkem 222 milionů korun. Po dobu prací, které by měly být dokončeny už před koncem letošního roku, se ale obyvatelé Starého Města i Uherského Hradiště musí připravit na stovky nákladních aut prevážejících zeminu pro navyšování hrází. 

Kde už protipovodňová opatření stojí a kde se teprve budují?

Hlavním důvodem, proč se se stavbou začalo až po více než patnácti letech jsou spory s majiteli pozemků, kde by měly nové hráze vyrůst. Nejzásadnější byl odpor vlastníků půdy a obyvatel obce Huštěnovice proti suchému poldru nad Starým Městem. Kvůli tomu se musely v roce 2006 úplně změnit plány a začala se připravovat stavba, která byla dnes zahájena.

Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy (zdroj: ČT24)

V roce 1997 musely být  na Slovácku evakuovány tisíce lidí

Protipovodňová opatření byla a jsou budována hlavně v reakci na povodně z roku 1997, které zasáhly území Moravy velmi nepřipravené. Uherské Hradiště a Staré Město postihla největší povodňová vlna od 10. července roku 1997. Na silnicích se kvůli vlně valící se řekou Moravou vytvořilo nejprve asi jen 20 centimetrů vody. Už další den bylo ale v ulicích okolo metru vody a následně muselo být v Uherském Hradišti evakuováno na 12 tisíc obyvatel, včetně pacientů uherskohradišťské nemocnice.

Povodně v červenci 1997, které zasáhly více než třetinu území České republiky, zavinily smrt 49 lidí. Postiženo bylo 536 obcí, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto. Celková škoda se odhaduje na 63 miliard korun.

 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449846.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449845.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449843.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449844.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449842.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449841.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449840.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449839.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449853.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449852.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449849.jpg
 • Povodně 1997 zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4499/449850.jpg
Povodně na východě Moravy v roce 1997 (zdroj: ČT24)
Vydáno pod