Události kolem Entropy

Hlavní události kolem kontroverzní plastiky Entropa, která byla výtvarným doprovodem českého předsednictví Evropské unii:

12. ledna - V budově Rady EU v Bruselu byla umístěna obří plastika Entropa, coby prezentace českého předsednictví. Instalace, znázorňující podle autora stereotypy spojované s 27 zeměmi EU, okamžitě vyvolala rozporuplné reakce.

13. ledna - Vyšlo najevo, že Entropa není dílem 27 evropských umělců, jak bylo původně uváděno, ale že je výtvorem sochaře Davida Černého a několika jeho spolupracovníků. Týž den se Černý omluvil premiéru Mirku Topolánkovi i některým dalším členům vlády za to, že je uvedl v omyl. Do večera 12. ledna pravý stav věcí neznal ani vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, který se posléze díla zastal.

- Proti satirické plastice podalo protestní nótu Bulharsko, jehož země byla na díle zobrazena s tureckým záchodem.

14. ledna - Za paskvil a hrubou urážku Slovenska označila Entropu vládní Slovenská národní strana (SNS); Slovensko bylo na plastice zobrazeno jako balíček převázaný maďarskou trikolorou. O den později tlumočil Vondrovi výhrady proti plastice též slovenský ministr zahraničí Ján Kubiš.

15. ledna - Entropa byla slavnostně odhalena. Černý i Vondra se omluvili „všem, kdo se cítí tím nějakým způsobem dotčeni“.

16. ledna - Slovenské ministerstvo zahraničí oznámilo, že nebude po Česku požadovat odstranění slovenské části Entropy, stačí mu omluva od vicepremiéra Alexandra Vondry.

19. ledna - Web týdeníku Euro zveřejnil dopis Václava Klause ze 14. ledna, v němž prezident žádá vládu, aby se veřejně distancovala od plastiky Entropa. Klaus se již dříve osobním dopisem omluvil svému bulharskému protějšku Georgimu Parvanovovi.

- V noci na 20. ledna byla zakryta bulharská část Entropy.

20. ledna - Premiér Topolánek na stránkách vlády uvedl, že se Češi nemusí Evropě za plastiku Entropa omlouvat, dostačující je podle něj to, že se kvůli dílu kál sám Černý. Topolánek ale dodal, že on osobně se omlouvá těm, které dílo urazilo.

21. ledna - Mluvčí vicepremiéra Vondry sdělila, že Černý uzavřel s úřadem vlády novou smlouvu o projektu, v níž se zavázal, že vrátí peníze, které do projektu vložil stát (1,9 milionu korun). Černý také nebude požadovat nic za nájem díla (místo 1,2 milionu korun to bude jen symbolická koruna).

23. března - Hospodářské noviny (HN) uvedly, že Vondra v lednu nechal dvě renomované právní kanceláře prověřit, zda se Černý uměleckou mystifikací nedopustil podvodu. „Posudky došly k závěru, že skutková podstata trestného činu nebyla naplněna,“ řekla HN ředitelka odboru komunikace Vondrova kabinetu.

11. května - Začalo odstraňování plastiky Entropa, která měla původně v Bruselu být až do konce českého předsednictví 30. června. Dřívějším odstraněním autor protestuje proti způsobu, jakým byla před měsícem odvolána vláda Mirka Topolánka.

Vydáno pod