Třinecké železárny začaly vyrábět železo pomocí nové technologie

Třinec - Třinecké železárny začaly používat při výrobě surového železa novou technologii. Do vysokých pecí vhání na prášek pomleté uhlí. Zařízení stálo sedm set milionů korun, ale podle vedení společnosti se vyplatí, protože se sníží spotřeba metalurgického koksu, poklesnou emise tuhých znečišťujících látek i celkové náklady na výrobu surového železa.

„Prachové uhlí nahrazuje při výrobě železa ve vysokých pecích část metalurgického koksu,„ řekl náměstek generálního ředitele železáren Radek Olszar. V cenovém rozdílu mezi metalurgickým koksem a surovým uhlím je podle něho hlavní ekonomický přínos investice. „Tato technologie je celosvětově známá, funguje ve většině vysokopecních závodů v Evropě. My jsme první v České republice,“ řekl Olszar.

Reportáž Alexandry Přečkové (zdroj: ČT24)

Železárny se díky této investici stanou nezávislé na dodávkách koksu odjinud, protože potřebnou část, tedy asi sedm set kilotun za rok, si vyrobí samy ve dvou koksárenských bateriích. Generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek řekl, že investice se společnosti vrátí do dvou až tří let. Asi tři měsíce potrvá, než bude možné rozjet nové zařízení na plný výkon.

Třinecké železárny, které vyrábějí válcovaný drát, kolejnice nebo hutní polotovary, zaměstnávají šest tisíc lidí a patří k největším znečišťovatelům ovzduší v kraji. Loni vykázaly zisk necelých osm set milionů korun. Podle ČTK je to o téměř šest set milionů méně než v roce 2011.