Tříkrálové zpívání v Uherském Ostrohu

Do prostor zámku v Uherském Ostrohu se po delší odmlce vrátil folklor. Při letošním Tříkrálovém zpívání se setkali účinkující z regionu Ostrožsko. V patnácti programových číslech se předvedl mimo jiné ženský sbor Denica a dívčí sbor Oskoruše. Program kladl hlavní důraz na dobu adventní, ale objevily se i ukázky tvorby hodové a také zasvěcené vínu. V závěru vystoupily i děti ze souboru Tancováček.

Reportáž Radka Pšurného (zdroj: ČT24)
Vydáno pod