Třebovická elektrárna má nové odsiřovací zařízení

Ostrava - Elektrárna Třebovice bude vypouštět do vzduchu méně oxidů síry než dosud. Nové odsiřovací zařízení za 170 milionů korun sníží emise plynů tvořící kyselé deště o desetinu oproti limitům, které stanovuje zákon. Ekologové takový krok vítají, podle nich je ale zapotřebí věnovat se i polétavému prachu, který Ostravsko tíží mnohem více. Odsíření Elektrárny Třebovice je po zprovoznění biokotle v Krnově a turbíny v Olomouci za poslední rok už třetím velkým projektem společnosti Dalkia zaměřeným na zlepšení životního prostředí.

Snížit emise na Ostravsku – takový závazek dala společnost Dalkia Ostravě před dvěma lety. Dva elektrárenské kotle teď budou vypouštět míň oxidů síry a dusíku – tedy plynů způsobujících kyselé deště a přízemní ozon. „Do určitého místa kotle vstřikujeme příslušný roztok, díky kterému dochází ke snížení emisí NOX, podobné je to se snížením emisí SO2,“ popisuje proces snižování emisí ředitel Regionu Severní Morava společnosti Dalkia ČR Radek Sandri.

„U Elektrárny Třebovice došlo loni ke zvýšení produkce plynů, samozřejmě odsíření může ten negativní trend zvrátit,“ myslí si Vendula Krčmářová ze sdružení Arnika. „Z hlediska konkrétního dopadu na znečištění ovzduší ve městě to není nějaký extrémní přínos, na druhou stranu ten přínos spatřuji především v tom, že to je investice, která vznikla na základě dobrovolné dohody mezi znečišťovatelem a městem, a to je příklad hodný následování,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Oxidy síry ale nejsou jedinými škodlivými látkami, které musí obyvatelé Moravskoslezského kraje dýchat. Největším problémem stále zůstává prach. Loni ho největší krajští znečišťovatelé vypustili do ovzduší o stovky tun méně než v roce 2008, počet provozoven, které se dostaly do registru znečišťovatelů, se dokonce snížil z devíti na pět. Právě elektrárna v Třebovicích ale jako jediná vypustila do vzduchu polétavého prachu víc než v předchozím roce. Podle ředitele Radka Sandriho by ale další snížení emisí bylo pouze za cenu vysokých investic a absolutní změna by nebyla nijak výrazná.

  • Třebovická elektrárna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/2000/199981.jpg
  • Znečišťovatelé v Moravskoslezském kraji autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/2000/199982.jpg