Tomáš Magnusek učil lomnické středoškoláky

Filmový režisér Tomáš Magnusek předášel studentům cestovního ruchu na SŠ v Lomnici nad Popelkou. Přiblížil jim dějiny filmu a nechal je nahlédnout do zákulisí filmové tvorby. Mnozí chlapci a děvčata drželi skutečný filmový scénář v ruce poprvé. Tomáš Magnusek jim proto vysvětlil, jak probíhá natáčení a že důležité nejsou jen umělecké, ale také technické profese.

Dějiny kultury, které na Střední škole v Lomnici nad Popelkou „vyučoval“ Tomáš Magnusek, byly protkány notnou dávkou humoru. Tím se všichni posluchači, kteří byli v učebně, naladili s přednášejícím na stejnou notu.

Jana Tauchmanová, Lomnice nad Popelkou