Studentky propagují třídění odpadu

Studentky zdravotnické školy se zapojily do celostátní ekologické soutěže. Chtějí zlepšit úroveň životního prostředí a přimět spoluobčany ke třídění odpadu. Začaly třídit odpad přímo ve škole, kde rozmístily koše na plast a vyvěsily informační plakáty.

Vydáno pod