Stavební fakulta VŠB-TU v Ostravě lákala nové studenty

Ostrava - Budoucí stavební inženýry a architekty láká Stavební fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Během dne otevřených dveří se mohli zájemci o tyto profese seznámit s nabídkou studijních oborů, s učebnami i ateliéry. Dozvěděli se také o průběhu talentových zkoušek, které fakulta pořádá letos vůbec poprvé.

Stavební fakulta je druhou nejmladší na vysoké škole, v příštím roce oslaví teprve 15. výročí. Stěžejními obory je tu stavební inženýrství a architektura a stavitelství. Na nezájem studentů si rozhodně nestěžují. Loni se na fakultu hlásilo 1 600 studentů, vzali jich 550. Jen minimum jich dojde až do pátého ročníku. Budoucí architekty letos proto prověří tříkolové přijímačky. „Je tam rozhovor o jakési všeobecné kultuře, kterou musí zájemci také ovládat, a potom je tam také zkouška z matematiky, kvůli které nám řada studentů v prvním ročníku odpadala,“ říká Mojmír Kyselka z katedry architektury. 

„Protože to je studium náročné po všech stránkách, studenti musí prokazovat nejenom svoji píli, ale také talent,“ tvrdí děkanka Stavební fakulty VŠB-TU Darja Kubečková Skulinová. Na studenty stavebního inženýrství čeká široké spektrum oborů, které se navzájem doplňují. „Je to třeba doprava, konstrukce staveb, stavební hmoty, geotechnika atd.. Studenti navštěvují například klimkovický tunel, seznamují se s problematikou brownfieldu v Ostravě, pořádáme i zahraniční exkurze do Opole nebo i do Řecka,“ dodává děkanka Darja Kubečková Skulinová.

V současné době tady probíhá 10 projektů, které financuje EU. Vedení fakulty jedná o založení výzkumného dřevařského centra a stavbě nového odborného školicího střediska. „Bude sloužit jako unikátní učební pomůcka pro studenty, uvidí zde alternativní zdroje energie, otevřené konstrukce, izolace,“ uvedl koordinátor projektů Petr Vašek. Na rozmyšlenou mají zájemci o studium ještě tři měsíce. Přihlášky mohou podat až do 31. března.

Den otevřených dveří na Stavební fakultě
Zdroj: ČT24
Vydáno pod