Sociálním zařízením na Vysočině vypomohou evropské fondy

Jihlava – Evropské peníze pomůžou na Vysočině udržet některé sociální služby, na které by ve státní ani krajské pokladně nebylo dostatek zdrojů. Kraj Vysočina totiž uspěl se svým projektem a získal pro následující čtyři roky peníze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podle předpokladu by se mělo jednat o více než 290 milionů korun. Peníze jsou určené na tzv. sociální prevenci, což znamená, že poputují do azylových domů, intervenčních center anebo do nízkoprahových center dětí a mládeže. Právě do těchto organizací teče stále méně státních prostředků, ministr financí dokonce uvažuje o tom, že pro příští rok by místo stávajících 7 miliard na sociální služby poslal pouze 3 miliardy korun. Pro mnohé organizace by však toto opatření bylo bez evropských peněz doslova likvidační.

V nízkoprahovém centru pro děti a mládež Erko, které provozuje oblastní charita Jihlava, se děti převážně z rómské menšiny mohou místo nudy na ulici doučovat, hrát si, tancovat, učí se také domácím pracím a podobně. „Ta zařízení jim poskytují náplň pro volný čas. Je to samozřejmě prevence pro všechny patologické jevy a také prevence drog a krimi chování. Takových dětí je v dnešní společnosti spousta,“ uvedl Vítězslav Schrek z Oblastní charity Jihlava.

Státní dotace do těchto oblastí byly přitom vesměs zrušeny. Díky získaným evropským penězům má Erko stejně jako další podobná zařízení zajištěnou budoucnost minimálně na další 4 roky. „Nejvíc peněz vkládáme do azylových domů, dále do intervenčního centra a na sociální rehabilitaci dětí a mládeže,“ vysvětlila vedoucí Odboru sociálních věcí kraje Vysočina Věra Švarcová. Vítězslav Schrek doplnil: „Pro nás je to samozřejmě velmi pozitivní zpráva a možná i záchrana těchto zařízení.“

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)

Projekt se právě rozjíždí a potrvá do konce března 2013, využít by ho mělo řádově několik tisíc lidí. Zařízení však nezískají peníze automaticky, musejí o ně požádat. Kraj Vysočina už kvůli administraci tohoto projektu přijímá 4 nové úředníky na dobu určitou po dobu trvání celého projektu. Účelové vzniknutí nových organizací pro získání evropských peněz však nebude možné. Kraj Vysočina rozhodl, že tyto peníze budou určeny pouze pro stávající zavedené zkušené organizace.

V nízkoprahovém centru pro děti a mládež Erko, které provozuje oblastní charita Jihlava, se děti převážně z rómské menšiny mohou místo nudy na ulici doučovat, hrát si, tancovat.
Zdroj: ČT24
Vydáno pod